Denne nøkkelrollen trengs for vellykket innholdsmarkedsføring

Flere ferdigheter kreves for å oppnå suksess med innholdsmarkedsføring, men det er spesielt én rolle som er viktig å fylle for bedrifter som skal starte med innholdsmarkedsføring: den ansvarlige redaktøren (eller sjefredaktøren).

Du trenger en som kan produsere, administrere og effektmåle all innholdet. Dette er ofte et sett av ferdigheter som skiller seg ganske fra de ferdighetene en markedsfører ofte besitter.

I dette innlegget skal vi gå gjennom de ferdighetene som trengs for å bygge, implementere og iverksette en vellykket redaksjonell plan.

Sjefredaktøren

Sjefredaktøren er ansvarlig for å administrere arbeidsflyten for innholdsmarkedsføringen i bedriften din. Følgende er ikke på noen måte en omfattende beskrivelse av hva jobben til sjefredaktører innebærer, men her er en oversikt over de viktigste ansvarsområdene din bedrift trenger for å bygge og utføre en redaksjonell plan.

Innholdsideer og prioritering: Når du akkurat har startet med innholdsmarkedsføring, kan det virke vanskelig å komme opp med gode ideer for innhold. Men når du først setter i gang med idémyldringen, vil du sannsynligvis oppleve at du får så mange ideer at kapasiteten din ikke vil strekke til. Dette leder oss videre til en sentral ferdighet som du bør ha i ditt arsenal; evnen til å kunne organisere og prioritere alle innholdsideer som genereres av medarbeiderne dine.

Innholdstaksonomi: En sjefredaktør må også lage lister over de viktige temaområdene det produseres innhold for. Disse temaområdene kan brukes til å prioritere innholdsideene. Hvis noen ideer faller utenfor temaene, er det kanskje lurt å legge det til side i favør av mer relevant innhold, noe som vil gi bedre resultater.

Selv om du ennå ikke har en plan for hvordan denne taksonomien skal brukes, vil den hjelpe deg med å organisere innholdet, og det vil også hjelpe deg med å forstå hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Evnen til å finne og administrere skribenter: Sjefredaktøren må vite hvor hun finner de riktige skribentene for de ulike innholdsprosjektene, og hun bør kunne veilede disse skribentene gjennom publiseringsprosessen.

Arbeidsflyt og planlegging av innhold: En stor del av sjefredaktørens jobb innebærer å holde alle prosjekter på sporet, og å flytte alt gjennom prosessen – fra idémyldring til publisering og forbi. Den redaksjonelle planen må vise alle stegene i hver av disse prosessene. Den må inkludere hvem som skal se over innholdet som publiseres, og hvilke ansvarsområder denne personen har for å flytte det videre til neste fase av produksjonen. Vi vil komme tilbake til den redaksjonelle planen i et senere innlegg.

Forståelse av SEO og sosiale medier: Selv om SEO bare er en liten del av innholdsmarkedsføringen, er det viktig at sjefredaktøren forstår det grunnleggende, slik at all innhold som publiseres blir optimalisert riktig.

Revideringskompetanse: Selv om du har flere redaktører og tekstforfattere (dvs. de som redigerer stil, format, flyt, grammatikk osv.) på innholdsteamet ditt, bør din sjefredaktør ha ansvar for å opprettholde kvaliteten og verdien av innholdet som publiseres. I tillegg til å redigere innholdets struktur og flyt, må den personen også sørge for at innholdet resonerer med merkevarens overordnede historie og synspunkt.

Gjenbruk og gjenvinning av innhold: Sjefredaktøren har også ansvaret for å opprettholde effektiviteten av innholdsproduksjonen så mye som mulig … uten at det går utover kvaliteten. For å øke verdien og utvide rekkevidden av eksisterende innhold, er det lurt å ha en plan for hvordan du skal gjenbruke innhold og gjøre de om til gode ressurser (som rapporter, guider, e-bøker osv.).

Effektmåling: Til sist og ikke minst må sjefredaktøren være i stand til å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Husker du innholdstaksonomien? Den vil hjelpe deg å finne hvilke emner som resonerer og hvilke som ikke resonerer. Alle planer du lager bør kontinuerlig bearbeides i forhold til endringer i målgruppe, emner, format osv.

Myke ferdigheter

Punktene ovenfor hjelper deg å forstå de grunnleggende ansvarsområdene til en ansvarlig redaktør. Nedenfor er en liste med myke ferdigheter som i følge Michelle Linn, direktør for innholdsproduksjon hos Content Marketing Institute, vil hjelpe din bedrift å heve innholdsmarkedsføringsnivået. Hver bedrift er annerledes, derfor trenger du en person som passer inn i kulturen din. Hvordan gjør du det? Michelle foreslår å jakte etter noen av disse egenskapene:

Kjærlighet til læring: Innholdsmarkedsføring er et felt i stadig utvikling, så for å holde tritt med utviklingen, må du finne en person som stadig leser, lærer og tar til seg nye ferdigheter.

Vilje til å innovere/eksperimentere/mislykkes: De beste ideene er ofte ikke de som koster mest, men de som er mest kreative. Og for å virkelig være kreativ, er du nødt til å godta og mislykkes innimellom. Se etter en person som er villig til å prøve nye ting, og som lærer av sine feil.

Komfortabel med teknologi: Innen innholdsmarkedsføring er det mange systemer involvert; fra e-postmarkedsføring til nettstedsplattformer til Marketing Automation-verktøy mm. En sjefredaktør trenger selvfølgelig ikke å mestre alt dette, men det er nyttig å ansette en som har grunnleggende forståelse av hvordan slike verktøy fungerer, og som samtidig er komfortabel med å innlemme nye systemer inn i eksisterende prosesser.

Evne til å kommunisere godt med andre: Innholdsmarkedsføring minner veldig mye om en lagsport. En sjefredaktør må kunne kommunisere godt med mange ulike mennesker. Han eller hun må være diplomatisk og må kunne gi tydelige og klare beskjeder, og på den andre siden må personen være strategisk, forretningsorientert og i stand til å kommunisere og administrere.

Jeg tror at mange av oppgavene ovenfor krever laginnsats, og at det derfor er avgjørende at alle på teamet ditt jobber godt sammen. Noen ganger er det også viktig å gjøre ting som er utenfor definerte roller, men samtidig vil det være til en stor hjelp å vite hvem som har ansvar for hva i prosessen.

Lykke til med innholdsmarkedsføringen!

Les også utgave 7: Slik måler du effekten (og forbedrer) innholdsmarkedsføringen

Bilde av Kyle Szegedi

Nyhetsbrev

En gang i måneden sender vi ut konkrete tips og råd, ny kunnskap og innsikt til 6.000 følgere i vårt nettverk – helt gratis og uforpliktende.

Du kan få med deg tips, råd og ny info og rapporter om digital markedsføring, content marketing, sosiale medier, sertifiseringer, webinarer og konferanser innenfor ditt fagområde.