Your Money, Your Life

Google er klar over sin makt i form av at de aller fleste gjør et søk om man er usikker og dessverre gir for mye tillit til hva som rangerer høyt i søk.

For tema som økonomi og helse stiller Google strengere krav til hvem som rangerer høyt på ulike tema som kan påvirke liv direkte. Råd om privatøkonomi. Hva som faktisk fungerer og er tilrådelig rundt vektreduksjon.

Prinsippet YMYL, Your Money, Your Life, går altså ut på at innhold som berører folks liv i større grad, skal være ekstra gjennomarbeidet.

Det at det stilles sterkere krav til etterettelighet er et veldig positivt grep som tvinger frem mer nyansert innhold. Punkt 3 om E-A-T er en måte å adressere YMYL.

Om du jobber med helserelaterte tema, så få bekreftelse fra fagfolk som andre stoler på.

Generelt så er det slik at dersom det du skriver om på nettet påvirker folks liv i stor grad så er det viktig at du dokumenterer, lenker til andre med bevist myndighet, involverer eksperter med reell kredibilitet og behandler alle sider av saken – ikke bare det positive som kanskje hjelper deg mest i å selge, men også de delene som er vanskelige / negative å belyse..

Skal du være i markedet for forbrukslån bør du være ærlig på hvilke premisser som bør ligge til grunn for at dette gir mening i privatøkonomien. til folk flest.

 

Hva bør du gjøre med YMYL?

  • Dersom du ikke behandler tema som berøres av YMYL, så kan du fortsatt tenke på hvordan du kan jobbe med nyansering og punkt 3 – bruke E-A-T prinsippene for å vinne troverdighet.
  • Toucher du innom tema som økonomi og helse, eller andre temaer som berører folks liv – sørg for at du er spesielt etterettelig.
  • Belys negative sider og vær nyansert. Er du ikke det får noen andre din plass.
  • Bruk fageksperter som er ansett, bruk lenker for å underbygge poenger i artikler som har backing fra uavhengig tredjepart.

 

Få med deg alle 10 artiklene som er fra Magnus Strømnes Bøe sin artikkelserie om SEO i 2020:

Nyhetsbrev

En gang i måneden sender vi ut konkrete tips og råd, ny kunnskap og innsikt til 6.000 følgere i vårt nettverk – helt gratis og uforpliktende.

Du kan få med deg tips, råd og ny info og rapporter om digital markedsføring, content marketing, sosiale medier, sertifiseringer, webinarer og konferanser innenfor ditt fagområde.