LinkedIn / Adcolony – Søker Strategic Content Specialist – B2B

2,2 millioner registrerte norske medlemmer finner vi på av LinkedIn. LinkedIn er nå blitt B2B arenaen hvor profesjonelle bygger nettverk, øker egen kompetanse gjennom å delta i fagdiskusjoner, ta LinkedIn Learning kurs, engasjere seg i innhold som skapes og deles i kanalen samt utvider egen karriere , markedsføring, rekruttering og salg har fått et økt fokus fra ledere og bedrifter i Norge.

Vår samarbeidspartner og fagansvarlige på bl.a. Social Media Manger, Adcolony, har det siste årene opplevd sterk vekst og har ansatt flere nye rådgivere. De ønsker å fortsette sin vekst og søker nå ytterligere en ny kollega som skal bidra til å utvikle LinkedIn og B2B-kompetansen i Norge.

Om LinkedIn/AdColony Nordic

Adcolony er eksklusiv LinkedIn Marketing Solutions partner i Norge, Sverige, Danmark og Tyrkia. I dag består LinkedIn/Adcolony av ca 30 ansatte.

«Vi ønsker å fortsette å styrke vårt arbeid med å posisjonere norske bedrifter på LinkedIn, og som ledd i dette arbeidet søker vi en spesialist som kan rådgi våre samarbeidspartnere på strategier og hva som er god og tillitsskapende kommunikasjon på verdens største profesjonelle plattform, sier Tina Rødahl.

Tina Rødahl er ansvarlig for LinkedIn Marketing Solutions i Norge og har lang erfaring fra teknologi- og mediebransjen. Hun holder mye foredrag og jobber tett med bedrifter og byråer for å bistå i utviklingen av strategier, innhold, kampanjer og optimalisering av planer og tiltak på LinkedIn. I tillegg er hun ambassadør for tenketanken the B2B Institute.

«Vår fremtidige kollega vil jobbe i et av Norges fremste B2B-miljøer og får tilgang på unik data og innsikt som gir en enestående mulighet for å utvikle sin B2B-kompetanse. Dette blir en sentral stilling for vår bedrift og næringslivets videre suksess på LinkedIn i Norge, fortsetter Tina.

Johan Eriksson begynte i Adcolony i 2019 og sier at han har fått være med på en utrolig reise og eventyrlig vekst.

«Det har vært en sterk økning i etterspørsel etter ny innsikt på LinkedIn fra næringslivet siden jeg startet. Det å få jobbe for LinkedIn/Adcolony er inspirerende og det er veldig lærerikt å få jobbe tett med norske merkevarer som ønsker å ta en posisjon på LinkedIn i både i Norge og utlandet»

 

Johan sier også at hans nye kollega vil få de beste muligheter til å utvikle seg videre i faget B2B-kommunikasjon, og samtidig bidra og lære fra det miljøet som sitter tettest på alt som skjer innen digital markedsføring i Norge og globalt. «Vi håper jo at vår neste kollega kan bidra til å ta alle oss et steg videre også.

«LinkedIn sitter på førstehåndsdata om brukerne basert på deres profesjonell bakgrunn. Som Strategic content specialist vil personen sammen med teamet vårt være en spydspiss og drivende kraft i den digitale medieverden. LinkedIns plattform utvikles i høyt tempo og med Microsoft som eier er det store ambisjoner for fremtiden. Har du lyst til å være med på reisen vår, så ta gjerne kontakt med oss på LikedIn eller Raadgiverhuset som er vårt rekrutteringsbyrå », sier Tina

Konkret hva innebærer stillingen som Strategic Content Specialist – B2B:

  • Kommunikasjonsrådgivning på strategisk og operativt nivå, herunder utarbeide kommunikasjonsstrategier på LinkedIn. Kundene vil primært være de viktigste vekstkundene i markedet
  • Bistå i planlegging, gjennomføring og oppfølging basert på ønskede målsetninger hos bedriftene, hovedsakelig B2B kommunikasjon
  • Veilede bedriftene om temaer som engasjerer på LinkedIn, basert på konsumering og diskusjoner blant norske og internasjonale LinkedIn-medlemmer
  • Jobbe tett med målrettet og effektiv kommunikasjon sammen med markedsavdelinger og andre nøkkelpersoner hos våre samarbeidspartnere
  • Bruke opparbeidet data og innsiktsanalyser for å sikre at samarbeidspartnerne utnytter mulighetene best mulig
  • Være en av landets fremste eksperter på god og tillitsskapende B2B-kommunikasjon for å skape oppmerksomhet og bygge tillit for B2B merkevarer
  • Utnytte ekspertise på tvers av et internasjonalt team

 

Dette er en fast stilling i Oslo, med søknadsfrist 22. februar

 

«Bedre mulighet for å utnytte og utvikle din B2B-kompetanse tror vi ikke du vil finne», avslutter Tina Rødahl

 

Mer informasjon kan du også finne på:

Nyhetsbrev

En gang i måneden sender vi ut konkrete tips og råd, ny kunnskap og innsikt til 6.000 følgere i vårt nettverk – helt gratis og uforpliktende.

Du kan få med deg tips, råd og ny info og rapporter om digital markedsføring, content marketing, sosiale medier, sertifiseringer, webinarer og konferanser innenfor ditt fagområde.