Kommaregler

Kommaregler er til for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive.

  1. Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men (alltid komma foran men).
  2. Komma etter leddsetning som står først i en helsetning.
  3. Komma etter innskutt leddsetning.
  4. Komma også foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetningen.
  5. Komma foran og etter forklarende tillegg.
  6. Komma foran og etter tiltaleord, svarord og utropsord.
  7. Komma mellom ledd i oppregning dersom det ikke står noen konjunksjon.
  8. Komma etter anførselstegnet ved ordrett sitat og gjengivelse av utsagn når ytringssetningen kommer etter det siterte.

Språkrådet kan du lese mer om hver enkelt punkt og finne mer godt innhold.

Skjermbilde 2020 02 23 Kl. 10.40.40

Nyhetsbrev

En gang i måneden sender vi ut konkrete tips og råd, ny kunnskap og innsikt til 6.000 følgere i vårt nettverk – helt gratis og uforpliktende.

Du kan få med deg tips, råd og ny info og rapporter om digital markedsføring, content marketing, sosiale medier, sertifiseringer, webinarer og konferanser innenfor ditt fagområde.