10 grep for bedre innhold på web

Et profesjonelt drevet nettsted med godt design og et klart, tydelig og brukertilpasset innhold, skaper tillit og bygger omdømme. Er du usikker på om din bedrift har full kontroll på innholdet, kan disse tipsene være nyttig å ta en titt på!

Illustrasjon av Åste Laberg, Itera Gazette.

1. Utnevn én webredaktør

Hvis «alle» har ansvaret for webben, har i realiteten ingen ansvaret. La derfor én person i virksomheten ha hovedansvaret for bedriftens webside.

2. La flere bidra

At én er hovedansvarlig betyr ikke at denne skal gjøre alt. Sett ned en liten og effektiv redaksjon og bruk gjerne en kalenderoversikt for å planlegge innholdet. Inviter også ansatte til å komme med innspill til gode saker. En webredaktør greier sjelden å ha oversikt over alt som skjer i bedriften.

3. La rett person skrive

Å skrive er et fag. Ikke la hvem som helst skrive. Velg de i bedriften som har en god penn, eller lei en profesjonell skribent. Dårlige tekster og skrivefeil skaper irritasjon hos leseren.

4. Kom til saken – med én gang

Still følgende spørsmål før dere skriver: Hva er sakens hovedbudskap? Hva er det mest relevante, interessante og spennende ved saken? Fokusér på dette! Når vi leser artikler på nett er vi utålmodige. I snitt har vi cirka tre sekunder på å fange leseren. Det betyr at hvis dere ikke vekker interesse hos leseren i løpet av de første 150 tegnene, har dere sannsynligvis tapt kampen om oppmerksomheten.

5. Sørg for at tekstene er klarspråklige

Med klarspråk mener vi et korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster. En tekst er skrevet i klarspråk når leseren finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det de finner til å gjøre det de skal.

Fem sentrale grep for å oppnå en klarspråklig tekst, som fanger leserens oppmerksomhet er:

  1. Kom raskt til saken. Skriv det viktigste først, gjerne allerede i overskriften.
  2. Ta bare med det som er relevant for mottakeren.
  3. Lag en tydelig struktur og del teksten inn i avsnitt, med forklarende mellomtitler.
  4. Vær tydelig på hvem som skal gjøre hva. Hvis avsenderen, eller mottakeren skal gjøre flere ting, kan det være lurt å benytte en punktliste.
  5. Skriv klart og unngå abstrakte formuleringer. Er det nødvendig med faguttrykk, eller andre vanskelige ord, forklar dem. Av og til kan det være nyttig å stille spørsmålet: «Hva ville jeg sagt om jeg hadde ett minutt å si det på?».

6. Skriv engasjerende tekster

Klarspråklige tekster er ikke nok dersom innholdet ikke engasjerer. Så husk: skriv tekster som engasjerer og berører leseren.

7. La teksten være kortfattet og relevant

Mange skriver for langt og/eller legger ut for mye. Vær kritisk. Still spørsmålet: Kommer poengene våre godt fram? Er denne informasjonen relevant for kundene våre? Støtter det virksomhetens mål? Noen fyller opp med «alt» de har, med det resultatet at det gode stoffet drukner. «Less is more» er ofte en god kjøreregel.

8. Test at språket flyter

En måte å sjekke ut om språket flyter godt, er å lese teksten høyt for seg selv. Et annet alternativ er å la en annen lese gjennom, gjerne en som ikke kjenner saken fra innsiden. Da tester vi ikke bare hvordan språket fungerer, men også om budskapet kommer godt nok fram. Lengre og viktige saker bør alltid kvalitetssikres av andre.

9. Sørg for oppdatert informasjon

Husk at informasjonen på nettsiden må være oppdatert. Svært mange lar gammelt og utdatert stoff bli liggende. Henvisning til arrangementer som allerede er gjennomført ser ikke bra ut. Lenker må også fungere.

10. Tre ting du ikke må gjøre

  1. Ikke bruk bilder uten tillatelse, og husk å kreditere der det er nødvendig.
  2. Ikke bruk masse engelske ord og uttrykk dersom det finnes ord og uttrykk på norsk.
  3. Skal dere oversette f.eks. engelske tekster fra bedriftens morselskap, sørg for at oversettelsen blir riktig. Er dere i tvil, bør dere kanskje la en profesjonell oversetter gjøre jobben.

Nyhetsbrev

En gang i måneden sender vi ut konkrete tips og råd, ny kunnskap og innsikt til 6.000 følgere i vårt nettverk – helt gratis og uforpliktende.

Du kan få med deg tips, råd og ny info og rapporter om digital markedsføring, content marketing, sosiale medier, sertifiseringer, webinarer og konferanser innenfor ditt fagområde.