6 tips til bedriftens LinkedIn-side

Som sikkert flere har oppdaget, gjøres det kontinuerlige oppgraderinger og forbedringer på LinkedIn. Endringene gjelder både i grensesnittet, brukeropplevelsen og i systemene bak. Endringene har også skjedd på LinkedIn pages (dvs bedriftens side i kanalen).

LinkedIn page er bedriftens stemme utad og er et fint redskap for å skape synlighet og for å engasjere eksisterende og fremtidige ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Nedenfor finner du 6 tips, som forhåpentligvis kan bistå i arbeidet med å gi bedriften din en god stemme på LinkedIn. Tipsene hensyntar også de nye endringene.

 

#1) Fullfør bedriftens LinkedIn page

Ifølge LinkedIns egne tall får bedriftene med ferdig utfylt LinkedIn page opptil 30% mer synlighet. LinkedIn anbefaler at bedriftene skriver en oppsummering, legger til logo samt fyller ut info om organisasjonen (webside, bransje, bedriftstørrelse og hovedkontor).

Linkedin Page Setup

 

#2) Hvem ønsker bedriften å treffe på LinkedIn?

Tillit er viktig for de fleste bedrifter, men hva bygger tillit og for hvem? Det å ha en overordnet plan på hvem bedriften ønsker å treffe, gjør det lettere å definere hva slags innhold som skal publiseres på siden. I mange tilfeller ser vi at det postes i litt for stor grad innhold som omhandler bedriften selv: Nye kontrakter, nye lokaler, nye ansatte. Dette er selvsagt svært positivt for bedriften og de ansatte som jobber hardt for å nå krav og målsetninger. Men for de medlemmene som bruker LinkedIn for å holde seg oppdatert innen fagfelt og bransje, kan dette fort bli litt kjedelig. Vår erfaring er innhold som viser til bedriftens ekspertise og erfaringer, forskningsrapporter eller poster som skaper fagdiskusjoner, bruker å få høyere engasjement og derav mer spredning.

 

#3) Del ofte

I følge LinkedIn får bedrifter som har daglige oppdateringer, opptil 2x mer engasjement. Men i Norge ser vi at 2-3 delinger i uken også kan gi gode resultater.

Vår anbefaling er 4-1; dvs ha 4 eksternproduserte og 1 egenprodusert innholdsdelinger. Det gjør det også lettere å være aktiv, spesielt for de bedriftene som mangler ressurser til å produsere eget innhold.

 

#4) Ha minimum 150 følgere

I følge LinkedIn får sider med flere enn 150 følgere mer synlighet. Det behøver ikke å være så krevede å jobbe opp dette tallet. Også her ser vi at frekvensen på antall oppdateringer samt kvaliteten av innholdet spiller inn. Et viktig spørsmål er hvilken verdi tilfører bedriftens LinkedIn page for følgerne?

Få 21 tips til å øke følgerne på LinkedIn Page.

 

#5) Motiver de ansatte til å være engasjerte på LinkedIn

I følge LinkedIn har bedriftens egne ansatte opptil 10 ganger flere relevante forbindelser i sine nettverk sammenlignet med bedriftens LinkedIn page. Dette viser at de ansattes engasjement har stor betydning. Vi anbefaler derfor å motivere dem til å dele og produsere innhold samt delta i fagdiskusjoner.

 

#6) Bruk dataen

Som administrator på LinkedIn page får du tilgang til verdifull demografidata, blant annet på følgerne, oppdateringene og de besøkende på siden. Denne innsikten vil hjelpe til å forstå hvem som engasjerer seg i merkevaren, som igjen vil gjøre det enklere å optimalisere.

På LinkedIn page kan du segmentere når du har en målgruppe større enn 300. Dette gjør det lettere å treffe en målgruppe enda spissere, som igjen kan øke engasjementet fordi innholdet oppleves mer relevant.

Få flere tips på hvordan å bygge opp en god LinkedIn page

Lykke til i arbeidet!

 

Om Tina Rødahl

Tina er Head of LinkedIn Partnership Norway LinkedIn og en av de fagansvarlige på sertifiseringskurset Content Marketing Manager og Social Media Manager som Content Marketing Norge arrangerer. Her er hun ansvarlig for modulene om effektiv bruk av LinkedIn.

Tina har nasjonal og internasjonal erfaring innen media, sosiale medier og teknologibransjen. Erfaring med markedsførings- og kommunikasjonsstrategier, PR og produktpriser for m-commerce med langsiktige effekter på merkevarebygging, brukeropplevelse så vel som kundetilfredshet og kundelojalitet.

Hun er en formidler med motiverende ferdigheter og evne til å gjøre en idé om til en suksess. Handling er nøkkelen.

Tina Rødahl er Head of LinkedIn Partnership Norway / AdColony – exclusive LinkedIn Marketing Solution partner in Norway, Sweden, Denmark and Turkey

Tina Rodahl

Nyhetsbrev

En gang i måneden sender vi ut konkrete tips og råd, ny kunnskap og innsikt til 6.000 følgere i vårt nettverk – helt gratis og uforpliktende.

Du kan få med deg tips, råd og ny info og rapporter om digital markedsføring, content marketing, sosiale medier, sertifiseringer, webinarer og konferanser innenfor ditt fagområde.