7 saker B2B-bedrifter bør fokusere på i sin markedsføring i 2022!

7tipsB2B

7tipsB2BPontus Staunstrup har skrevet tips om hvordan du som B2B markedsfører skal kunne jobbe effektivt med B2B-markedsføring i 2022 Hva skal du bruke tid, penger og ressurser på?

Tipsene representerer de mest grunnleggende manglene som han opplever at mange bedrifter har i sin satsing på B2B markedsføring. Et av de store problemene er at mange bedrifter prøver å være overalt samtidig og kaster seg over alle nye trender uten å vurdere godt nok om man skal bruke tid og penger på det. Alt for lite tid blir benyttet på å sikre kvaliteten i det man allerede har!

Hvis du skal bidra til at bedriften når sine forretningsmål i 2022, bør du vurdere å fokusere mer på disse 7 områdene.

God lesning!

 

1. Förena Sälj och Marknad

Under senare år har allt fler B2B-företag insett att man inte längre kan ha sälj och marknad som två silos utan inbördes kontakt. I en del fall har lösningen blivit att slå ihop dem, andra har satsat på gemensamma mål som bägge parter mäts på. En tredje väg är att bygga team av såväl marknadsförare som säljare, fokuserade på olika segment eller nyckelkunder. Alla de här lösningarna är bra, för det viktiga är få bägge delarna av verksamheten att jobba tätt ihop.

Men det finns fortfarande många företag där silofieringen lever kvar. Om du jobbar på ett sånt är det absolut viktigaste du kan göra under 2022 att bryta upp den strukturen. För att lyckas med det behöver du mandat från ledningen, och då måste du argumentera att utvecklingen i de flesta branscher och kring de flesta lösningar gör det nödvändigt att sälj och marknad jobbar integrerat hela vägen från att identifiera och skapa leads till att synka säljprocessen över alla kanaler och aktiviteter. Annars kommer ni att bli omsprungna av konkurrenter som lyckas med detta.

 

2. Syna era sociala medier i sömmarna

Många B2B-företag har idag en närvaro i sociala medier, men det är tveksamt om denna närvaro är särskilt framgångsrik. Orsakerna till detta kan vara att man inte lägger särskilt mycket tid och pengar på det, att man inte förstår hur sociala medier fungerar eller att man har för stora ambitioner.

Om ditt företag sitter med ett antal konton på olika plattformar är ett tips att minska er organiska närvaro på en del av dem. Både Facebook och Instagram är breda plattformar där det är svårt att synas utan att betala. Ni får mer ut av dem om ni istället ser dem som kanaler för annonsering. På Facebook är även grupper mycket intressanta.

På LinkedIn och YouTube finns det fortfarande möjlighet att få genomslag utan att betala, men då hänger det på att förstå hur dessa plattformar fungerar. En traditionell strategi som bygger på att det mesta sker från företagskontot med anställda som reduceras till att gilla och kommentera kommer sannolikt inte att ge mycket genomslag.

 

3. Lägg krut på ert innehåll

Ett stort antal B2B-företag använder någon form av content eller inbound marketing idag. Konsekvensen av detta är att innehåll i sin mest grundläggande form inte längre är särskiljande. Istället handlar det om att våga satsa på innehåll som verkligen kommunicerar värde och är till nytta för målgruppen. Detta kan göras på flera sätt:

Istället för att bara ytligt försöka beskriva fördelarna med det ni säljer, gå på djupet och gör innehåll som är verkligen ger mesta möjliga värde, väcker tankar och visar konkret nytta.

Satsa på kvalitativt innehåll, inte på att få ut så mycket enkelt content som möjligt. Kravet på kontinuitet och frekvens kan du lösa genom att förbättra din återanvändning och använda olika format. Lägg det mesta av tiden och pengarna på att arbeta igenom olika områden och teman.

Och kvalitet betyder även noggrannhet i utförandet.

 

4. Satsa på marketing automation

Om ditt företag ännu inte inte investerat i någon form av marketing automation-arbete så är detta en prioritet under 2022. Och om ni har det så undersök ifall ni verkligen utnyttjar alla de möjligheter som erbjuds. Du kan hålla ihop olika kanaler och aktiviteter, följa och påverka den resa dina prospects gör, och hela tiden lära dig mer om dem så att det innehåll du ger dem svarar mot vad de behöver.

Via företagets CRM-system och en marketing automation-lösning kan du arbeta med segmentering och personalisering på ett sätt som ger oerhört mycket värde och fördelar.

 

5. Lär känna din målgrupp och dess beteende

En återkommande utmaning för många B2B-marknadsförare är att man tycker sig sakna ordentliga kunskaper om köparna. Det första sättet att lösa det är förstås att börja samla in data och insikter, både direkt och indirekt, kring dem. Och sedan ta ut målgruppsanalysen i t.ex personas eller någon annan modell som gör det lätt att tillämpa kunskaperna. Här krävs det en ordentlig satsning från din sida.

Men när du gör dina undersökningar, glöm inte att titta på hur köparna beter sig. Det räcker inte med att enbart titta på roller, pain points och önskade lösningar. När allt mer tid hos köparna, fr.a i större organisationer, går åt till interna diskussioner och förankringar behöver du även förstå hur dessa processer ser till. Hur köpbesluten fattas i olika organisationer är en nyckelfråga.

 

6. Gör video till vardagscontent

Du har hört om video i flera år, och det blir tydligt att många B2B-företag nu satsar på rörligt innehåll. Men fortfarande är det många som inte tagit steget fullt ut till att se video som ett vardagsformat. Du kan använda rörligt innehåll för en mängd olika syften, i flera olika kanaler och sammanhang. Från webinarier och expertsamtal till korta explainers och text-i-bild-videos. Inte minst i sociala medier har du nytta av enkla videos. Och glöm inte att du kan sända live-video på de flesta plattformar.

 

7. Se till att fysiska och digitala event hänger ihop

För de flesta B2B-företag har mässor och andra fysiska event (inklusive kundbesök) varit en av de allra viktigaste aktiviteterna inom sälj och marknadsföring. Därför blev stoppet för mässor och fysiska möten i pandemins spår en chockartad upplevelse. Detta trots att den digitala utvecklingen sedan länge erbjudit möjligheter att förbättra och effektivisera fysiska möten.

Nu när vi snart är inne på år tre efter pandemins början kan vi nog konstatera att fysiska event aldrig kommer att återvinna sin forna styrka. Istället kommer en kombination av digitala och fysiska möten att ta över. Och detta är bra nyheter. Nu kan vi äntligen synka vad som händer digitalt med det som sker fysiskt för att kunna kommunicera med våra prospects och kunder kontinuerligt. Istället för att ösa ned pengar i mässor där utfallet ofta var högst osäkert kan vi nu bearbeta ett betydligt större antal med kontinuerliga insatser.

 

Pontus Staunstrup

Pontus Staunstrup
Content & Inbound Marketing Strategist

Pontus er en av Nordens mest erfarne strateger med fokus på Content Marketing, strategi, innholdsmarkedsføring og sosiale medier. Han hjelper bedrifter og organisasjoner med sine strategier samt å nå sine målgrupper gjennom relevant innhold. Pontus jobber i dag selvstendig og har tidligere erfaring som Country Manager Sweden i Brand Movers og PostNord hvor han var ansvarlig for strategi og sosiale medier. Pontus er ofte benyttet som foredragsholder, kursleder og samtalepartner innen innholdsmarkedsføring.

Besøk Pontus og les flere av hans artikler på Staunstrup

Nyhetsbrev

En gang i måneden sender vi ut konkrete tips og råd, ny kunnskap og innsikt til 6.000 følgere i vårt nettverk – helt gratis og uforpliktende.

Du kan få med deg tips, råd og ny info og rapporter om digital markedsføring, content marketing, sosiale medier, sertifiseringer, webinarer og konferanser innenfor ditt fagområde.