11 tips til hva du må fokusere på i sosiale medier i 2022

Mange synes det er vanskelig å vite hva som er strategisk smart å gjøre i sosiale medier. Hvordan kan du sikre at du tar de riktige valgene for din virksomhet, at dere jobber strategisk og målrettet med de kanalene virksomheten din er i, og at dere når de målene dere setter dere?

Hvordan vet du hvilke valg som er smart å ta i dag, som medfører at du kan oppsummere året 2022 og notere deg gode resultater fra sosiale medier?

 

Sosiale medier er et fagfelt hvor det skjer noe nytt hele tiden. Det kommer stadig nye sosiale kanaler, de sosiale kanalene vi kjenner fra før får ny funksjonalitet og nye formater, og selv om du holder deg til de kanalene og de formatene du har brukt lenge, kan du likevel risikere at de ikke oppfører seg, eller leverer de samme resultatene, som de gjorde for bare noen måneder siden.

Men – et nytt, blankt ark ligger foran deg, og dette er et fint tidspunkt for å gjøre opp en form for status, etablere nytt fokus for det nye året og definere hva du ønsker å oppnå, slik at du deretter kan måle om du faktisk når målene dine.

Så, hva er mine råd til deg som er leder? Hva kan du gjøre for å sikre at virksomheten din har en aktiv, effektiv og resultatgivende tilstedeværelse i sosiale medier i 2022? 

 

Her får du 11 tips til hvordan bedre resultatene dine i sosiale medier i 2022

Litt vel omfattende, tenker du kanskje? Joda, men likevel ikke uoverkommelig, for dette her er råd som garantert kommer til å gjelde gjennom hele året (og antakelig lenger enn det også).

tips1

Tips 1 – Gi dine ansatte gode nok rammevilkår

Mitt aller viktigste råd kommer naturligvis aller først; gi den eller de som jobber med sosiale medier i din virksomhet, gode nok rammevilkår til å faktisk kunne gjøre en god jobb. Vi får tilbakemeldinger om dette gang på gang, enten det er når vi bistår virksomheter med analyse, workshop eller rådgivning, eller det er medlemmer av VU Kompetanse som forteller om sin arbeidshverdag;

«Ja, jeg vet jo at jeg burde lage bedre innhold, men det tar mer tid og jeg gjør jobben med sosiale medier i tillegg til min vanlige fulltidsjobb.»

 

«Joda, jeg skulle gjerne svart på alle kommentarer / fokusert mer på video / øke frekvensen i postingen vår, men da trenger jeg en ny kollega eller bistand fra et byrå, og det får jeg ikke sjefen min til å forstå.»

 

Som siviløkonom har jeg all forståelse for at bunnlinjen er viktig, og jeg vet at mange ledere ikke ser på kommunikasjonsarbeid og markedsføring som direkte salgsutløsende aktiviteter, og dermed blir det vanskelig å prioritere nok tid, penger og ressurser til denne type oppgaver.

Men, da er det viktig at du vet at det er akkurat det dette er; en prioritering. Prioriterer du nok tid og arbeidskraft, og store nok budsjetter, for å oppnå det du ønsker at sosiale medier skal resultere i?

Alt for ofte hører vi at sosiale medier ikke gir de resultatene som virksomheten ønsker seg, og at de ansatte som jobber med sosiale medier må sloss for hver krone og hver time de skal bruke i disse kanalene. Når vi så gjør analyser og ser nærmere på innholdet som deles, er det ofte ikke nødvendigvis de store endringene som må gjøres, men de må gjøres – og det er dine kollegaer som du har gitt ansvaret for sosiale medier, som må gjøre dette, da det er der kompetansen sitter.

Investerer du ikke det som trengs, verken i tid eller penger, kan du heller ikke forvente magiske resultater. Du kan absolutt være i sosiale medier likevel, men juster forventningene dine. Ikke krev at dine ansatte skal jobbe med dette som et sideprosjekt, eller kun ha tid til å gjøre dette innimellom, eller på toppen av, de oppgavene de normalt fyller dagene sine med.

 

tips2_1

Tips 2 – Ingen kan være kreativ på kommando – eller i et vakuum

Selvfølgelig koster tiden dine ansatte bruker på å lage innhold til sosiale medier noe, og dere bør tilstrebe å jobbe så strukturert og effektivt som overhodet mulig, slik at dere får mest mulig ut av investeringen i sosiale medier. Mer om akkurat struktur og effektivitet i et tips litt lengre ned på listen.

Jeg ønsker likevel å slag et slag for at de som skal lage innhold i sosiale medier, må få lov til å bruke tid på aktiviteter det kanskje kan være vanskelig å forstå den umiddelbare nytten av. Det vil i hvert fall være vanskelig å regne tilbake hva denne type aktiviteter gir av direkte salg eller andre konverteringer.

Jeg snakker om aktiviteter som for eksempel å surfe rundt på internett, på jakt etter inspirasjon. Klikk seg inn på en gammel bloggsak, finne en annonse for en konkurrerende virksomhet, forsvinne inn i et hull på Reddit, scrolle i innhold på rare hashtagger på Instagram eller sitte en time eller to og konsumere korte videoer på TikTok.

Det kan også være aktiviteter av mer tradisjonell forstand, fra den tiden vi sendte selgerne våre på konferanser, eventer og andre møteplasser, rett og slett for å snakke med folk. «Kanskje kan det bli noe business av det, man vet jo aldri?»

Jeg mener vi også trenger dette, vi som jobber med sosiale medier. Tid og arenaer til å diskutere, drodle og sparre med andre likesinnede. Noen gjør det over kaffekoppen i et åpent kontorlandskap, eller ved å invitere seg selv med på interne møter i andre avdelinger i virksomheten. Andre gjør det ved å delta på konferanser eller frokostmøter (i hvert fall når covid-situasjonen tillater den slags), mens andre igjen trives godt med å gjøre dette i åpne eller lukkede foraer digitalt. Det kan være Facebook-grupper, bransjekolleganettverk, eller ulike digitale kursgrupper eller medlemsportaler.

Det som er hevet over enhver tvil, er at det kan være vanskelig å være kreativ på stående fot. Om du skal lage 10 poster til virksomhetens sosiale kanaler, og du ønsker å nå langt ut, få engasjement og skape reell verdi for målgruppen deres, krever det at du har en god idé og at du iverksetter idéen på en mest mulig optimal måte.

Mine aller beste idéer, er ofte de hvor jeg kan spinne videre på en idé noen av mine kollegaer eller kunder har kommet med først, eller at de spinner videre på min idé.

For å oppnå dette, må vi gi rom for det, selv om det kan være vanskelig å forsvare at dette prioriteres i en hektisk hverdag. Men, prioriterer vi det ikke, blir ofte innholdet intetsigende og generisk (i hvert fall over tid), og vi får ikke resultatene vi ønsker oss.

 

tips3

Tips 3 – Vær bevisst valgene som tas, og effekten det får

Det å jobbe med sosiale medier, inkluderer naturligvis å lage (eller få laget) innhold som dere kan publisere på virksomhetens profiler.

Men, setter dere av nok tid til å være i dialog og bygge relasjoner til de som engasjerer seg i innholdet deres? Blir dere glade for en kommentar, svarer så raskt dere klarer, med mål om at dere skal få et nytt svar tilbake – slik at dialogen er i gang? Eller ser dere på kommentarer og meldinger som kommer i sosiale medier, som en oppgave som ikke har høy nok prioritet til å få dedikert tid og ressurser?

Bruker dere nok tid på å evaluere, reflektere og analysere innholdet dere har skapt, og resultatene det har gitt dere? Gjør dere vurderinger på hva som har fungert spesielt godt, spesielt dårlig eller hva som ligger helt på det jevne? For å utvikle sin tilstedeværelse og sitt innhold i sosiale medier over tid, er det kritisk at vi forstår hva vi selv gjør, som er bra og som vi dermed bør gjøre mer av, og hva som vi må endre eller gjøre mindre av.

Det er ikke noe problem for en virksomhet i 2022, å være tilstede i sosiale medier på et absolutt sparebluss av investering. Både økonomisk og tidsmessig kan dere lage tre-fire ulike poster per uke, publisere innholdet og få en viss effekt. Faktisk vil jeg påstå at overvekten av innhold som publiseres fra norske virksomheter, er av dette kaliberet, og det er det jeg ønsker å tydeliggjøre her;

Jobber du med sosiale medier på sparebluss, enten økonomisk, tidsmessig eller fokusmessig, vil heller ikke de beste resultatene komme.

tips4

Tips 4 – Forstå hva du ønsker å oppnå, og hvor lang tid det kan ta

Et av de første spørsmålene vi stiller virksomheter som vil ha vår hjelp til å bli bedre i sosiale medier, er; «Hva ønsker dere å oppnå med å være tilstede i sosiale medier?» Svarene vi får, er stort sett ett av disse to:

«Vi ønsker å selge / konvertere mest mulig»

«Tja, godt spørsmål. Det er vel i grunn sånn nå, at alle virksomhet bør være tilstede i disse kanalene, for å få synlighet?»

 

Jeg vil strekke det så langt at jeg vil si at, dersom virksomheten din ikke har klare og konkrete mål for sin tilstedeværelse i sosiale medier, så skal det godt gjøres å oppnå de helt store resultatene.

Joda, økt synlighet, bygge merkevare og få mer salg er absolutt effekter dere kan forvente dere ved å jobbe strategisk og målrettet med sosiale medier. Men det aller beste grunnlaget for å oppnå akkurat dette, det fordrer at dere faktisk har definert hva som er deres konkrete mål for kommunikasjonen deres i sosiale medier.

I tillegg til ovennevnte mål, kan sosiale medier gi deg gode, kostnadseffektive rekrutteringer til virksomheten. Du kan øke den interne stoltheten i virksomheten, gjøre kundeservicearbeidet deres mer kostnadseffektivt og / eller drive produktutvikling og innovasjon, via deres aktiviteter i sosiale medier.

Først når målet eller målene deres er definert, er det hensiktsmessig å gå til neste ledd i prosessen; på hvilken måte kan innholdet og tilstedeværelsen deres i sosiale medier, bidra til at dere når de nevnte målene? Hva slags innhold kan dere lage, på hvilken måte bør dere kommunisere med målgruppen og i hvilke kanaler er det hensiktsmessig for dere å være, for å nå akkurat de målene dere setter dere.

Når målene er satt, er det viktig at dere tar en fot i bakken og vurderer hvilket tidsperspektiv dere kan ha på å oppnå disse målene. Er det sannsynlig at dere får ansatt 10 sivilingeniører via sosiale medier, innen det neste kvartalet? Trolig ikke.

Hvilke mål kan dere da sette dere, både kortsiktig og langsiktig, for å måle hvorvidt dere er på riktig vei? Ja, dere kan lage en post i deres sosiale kanaler, med lenke til stillingsannonsen dere har laget til Finn.no, men det er nok ikke det som skal til for å bygger verdiene i hvem dere er som virksomhet, eller si hvorfor nyutdannede bør velge dere som arbeidsplass.

For å bruke sosiale medier til å jobbe med employer branding, eller det å bygge merkevaren deres som en attraktiv arbeidsplass, det krever at dere forteller ulike historier – over tid, som hver for seg blir et lite bevis på hvem dere er og hva dere står for.

tips5

Tips 5 -Involver flere i virksomheten i sosiale medier, ja – kanskje alle?

Som en fortsettelse til flere av punktene over; innholdet som deles i deres virksomhet sine sosiale kanaler blir bedre, om du får involvert en større del av virksomheten i arbeidet. Ja, kanskje du kan sørge for at så godt som alle er involvert, på den ene eller andre måten?

Det betyr naturligvis ikke at alle ansatte skal lage og følge opp innhold i sosiale medier, men det betyr at om du får etablert en felles forståelse for hva dere ønsker å oppnå med sosiale medier, hvordan dere ønsker å jobbe med disse kanalene, hvilke historier dere ønsker å fortelle og ikke minst; hvordan ansatte som ikke jobber med marked eller kommunikasjon, kan være med og bidra inn i denne prosessen, så kan jeg så godt som garantere dere bedre resultater i sosiale medier enn dere har i dag!

Det kan være så enkelt som at alle ansatte gis kurs i hvordan de best kan støtte virksomheten deres i sosiale medier, eller at det oppfordres til at de melder inn gode historier fra hele virksomheten, som gir dine markeds- og kommunikasjonsfolk bedre forutsetninger for å lage variert og godt innhold. Det kan også være å forklare de ansatte hvorfor det er positivt at de liker og / eller deler postene deres videre, eller kanskje til og med; avdekke ansatte som har et særlig godt øye for sosiale medier og som får ta en større og mer aktiv del i innholdsproduksjonen.

Alt i alt vil dette kunne gi et mer spennende, variert og helhetlig bilde av deres virksomhet, presentert via sosiale medier, og det vil være med på å bygge en større troverdighet rundt innholdet deres. Dere deler ikke kun innhold som kan gi dere direkte salg eller øke konverteringer av hva det er dere ønsker å oppnå, men dere er til stede i sosiale medier for å by på annet innhold også. Dere forteller mer av hele historien, også det som ikke er direkte knyttet til markeds- og salgsbudskap, og viser sånn sett mer av hvem menneskene bak merkevaren deres er.

I tillegg gjør dette jobben for de hos dere som er ansvarlig for deres kommunikasjon i sosiale medier, betraktelig lettere. Om dere klarer å sette dette i et system, og lage gode rutiner og kommunikasjonskanaler internt for dette, vil dere rett og slett se at dere kan klare å lage mer og bedre innhold til sosiale medier, ved å bruke mindre ressurser totalt sett.

tips6

Tips 6 – Du har flust av gull fra før, gjenbruk er topp!

Bærekraft er i vinden i samfunnet som aldri før, og dette bør vi definitivt også tenke på når det kommer til sosiale medier. Det er alt for mange virksomheter som lager mange fine videoer, gode kampanjer og generelt mye godt innhold, som dessverre ikke får den oppmerksomheten det fortjener. Deretter forsvinner det stille i mylderet av alt innholdet som er laget, og investeringen har kanskje ikke svart seg rent økonomisk.

Alle virksomheter har nettsider fulle av innhold, som noen har gjort en vurdering av, jobbet med og presentert som noe av det viktigste dere ønsker å vise frem til omverden. Hvordan kan dette innholdet jobbes videre med, for så å deles i sosiale medier?

Lager dere en reklamefilm til en TV-annonse, eller lager et inspirerende magasin som dere sender ut i postkassene til folk, er dette definitivt innhold som kan bearbeides og deles i sosiale medier.

For ikke å snakke om innhold dere selv har delt i sosiale medier tidligere, som helt klart fortjener en ny sjanse – om enn kanskje med litt redigering. Et av de viktigste tipsene vi kan dele, når det kommer til gjenbruk av innhold, er å gjøre en enkel analyse eller vurdering av hvilket innhold som har gjort det best i deres kanaler, innenfor en gitt periode. Når det er avklart, eksempelvis de topp 10 beste postene deres på Instagram publisert siste halvår, er det bare å lage 10 tilsvarende poster. Samme tematikk, men kanskje med litt endring på tekst, ord og uttrykk. Bildet eller videoen som ble brukt sist, byttes kanskje om eller redigeres.

Med få virkemidler, og lite tid investert, kan du ha mye godt innhold på plass på 1-2-3.

Les mer: Få flere tips til hvordan du kan bruke innhold du allerede har.

tips7_1

Tips 7 – Ikke vær redd for ny funksjonalitet og nye formater, omfavn det!

Ja, jeg vet – endring kan være vondt, vanskelig og rett og slett skummelt til tider. Når det kommer til sosiale medier, derimot, kan jeg virkelig anbefale å være nysgjerrig på ny funksjonalitet, endringer i hvordan de ulike kanalene fungerer eller justeringer som gjøres på andre måter.

Du trenger på ingen måte å legge om hele innholdsproduksjonen din for hver nye kanal eller funksjonalitet som kommer, men vær interessert og test ut nyhetene. Ved lansering av ny funksjonalitet, er de sosiale kanalene avhengig av å la så mange som mulig bruke funksjonaliteten, slik at de kan måle hvordan det brukes, om det settes pris på, og om det fungerer på den måten de har sett for seg. Derfor gis gjerne nye funksjoner i sosiale medier et ekstra trykk – det vil si at du potensielt sett kan få ekstra, og relativt sett, mye spredning på helt nye formater.

Vi ser at akkurat det samme skjer hver gang, enten det er lanseringen av Story-formatet på Facebook, Reels på Instagram eller helt tilbake til da video var et nytt format på Facebook. I starten gis innhold laget på denne måten mye ‘gratis’ spredning, mens etter hvert som flere og flere lager innhold på den måten eller i det formatet, vil algoritmene igjen måtte prioritere hva som virkelig er godt innhold, hva hver og en av oss aller helst vil se i feeden vår, og dermed vil nyhetseffekten avta.

Nyheter og ulike formater i sosiale medier rulles heller ikke ut til alle samtidig, men testes på mindre målgrupper først. Derfor; har du fått noe nytt eller en ny funksjonalitet, så bruk det og gjør deg dine egen erfaringer.

Men altså – for å være veldig tydelig; nei, det betyr ikke at du nå må lage kun Reels, fordi det er det nyeste og mest populære akkurat for øyeblikket.

tips9_1

Tips 8 – Nei, du skal absolutt ikke være over alt!

Forrige tips tar meg i grunn over til det neste; ja, det finnes nesten ubegrenset med muligheter for virksomheten din i sosiale medier. Som allerede nevnt finnes det mange ulike formater å lage innhold i, selv om du kun holder deg til de aller største kanalene som eksempelvis Facebook og Instagram. I tillegg finnes det ekstremt mange flere sosiale medier, med enda flere ulike formater og muligheter.

Snapchat er nest størst i Norge, og tilbyr nå også bedriftprofiler. TikTok er i vinden som aldri før, og vokser med vill fart. LinkedIn er en plattform hvor vi får overraskende mye engasjement nå. Eller hva med Pinterest, YouTube og WhatsApp? I tillegg finnes det mange nye muligheter, innen eksempelvis lyd-formatet. Podkast har jo vært på markedet lenge, men hva med Clubhouse, Twitter Spaces eller Soundbites?

Ja, mulighetene kan virke ubegrenset, og jeg har all forståelse for at det kan kjennes ut som alle er over alt – så det bør kanskje du og din virksomhet også? Nei, det tror jeg faktisk ikke er en smart strategi. Det er bedre for deg og virksomheten din å være skikkelig god i noen kanaler, og i noen innholdsformater, før du går videre og gir deg i kast med noen flere.

Jeg ville nok tatt profilnavn og laget konto i kanaler du potensielt tenker at kan være aktuelle frem i tid, for det er greit å ha det på plass. Det kan også være spennende å teste noen formater eller kanaler i det små, kun for å gjøre deg noen erfaringer, og lære deg hvordan akkurat den plattformen fungere.

Men nei, jeg ville ikke tenkt at du skal publisere innhold på utallig ulike flater i din primære kommunikasjon. I hvert fall ikke hvis du ikke har nok ressurser (tidsmessig og økonomisk) til å gjøre jobben skikkelig godt, i alle kanaler.

Bli den beste i din bransje på Facebook, før du gir deg i kast med Instagram. Vær skikkelig god på LinkedIn, før du vurderer Snapchat eller TikTok.

tips9_2

Tips 9 – Ikke lag proff reklame, del historier fra virkeligheten

Hva slags innhold, og hvor ofte skal du dele da, for å være best i din bransje eller sikre at du er skikkelig god på en plattform, før du vurderer å gå videre til å ta i bruk den neste? Det handler nemlig ikke om å slenge ut en post her, og en liten videosnutt der. Det handler om å ha en stabil innholdsproduksjon, med en jevn frekvens av innhold, som du også evaluerer ofte nok til at du vet hva som fungerer godt, og hva som eventuelt er avvikende resultater, med negativt fortegn.

Det er veldig mange virksomheter som ser sosiale medier som en tilnærmet gratis reklamekanal, og som i grunn sier seg fornøyd med når de klarer å dele informasjon om hvilke kampanjer de har, hvilke produkter de selger, eller dele en og annen stillingsannonse de har ute på Finn.no.

Vi ser dog det samme, gang etter gang etter gang, at ved analyse av innhold for ulike virksomhetsprofiler i sosiale medier, så er det ikke det polerte og informative innholdet som gjør det best i sosiale medier. Det innholdet som vi gjerne deler på nettsiden vår eller i andre tradisjonelle kanaler, det er ikke nødvendigvis det innholdet som gjør det bra i sosiale kanaler.

Målgruppen ønsker seg innhold som kan overraske, underholde eller inspirere. De responderer bedre på innhold de ikke forventer fra virksomheten din og de engasjerer seg i innhold hvor de opplever at de får vite mer om virksomheten din – som for eksempel behind the scenes. Eller historier fra virkeligheten, hvor de blir kjent med menneskene som jobber hos deg, og de som produserer produktene, jobber på regnskap eller er innkjøperne dine. Og ledelsen, lagerhjelpen og kundeservice-ekspertene.

Det handler ikke om at ikke følgerne dine skal få kjøpe dine produkter eller tjenester, eller at du ikke skal få de inn på nettsiden din for å konvertere der på en eller annen måte. Det handler rett og slett om at vi ikke ønsker å bli pushet på salg i sosiale medier, men vi kjøper gjerne – om enn mer indirekte. Vi vil gjerne oppleve at vi selv velger å handle hos akkurat deg, fordi vi kjenner deg og virksomheten din, og vi tror på deg. Vi heier på dere, fordi vi har blitt venner og når dere da inviterer oss til digitalt webinar, en fysisk konferanse eller vil at vi skal være medlemmer i fokusgruppen deres, er det så mye lettere for oss å si ja – når vi har tillit til innholdet dere har laget, ut over deres rene reklamebudskap.

tips10

Tips 10 – Forstå hva godt innhold er, for målgruppen din

Hvem er menneskene du ønsker å påvirke eller ha som kunder, og hva slags innhold tror du de vil sette pris på i nyhetsstrømmen sin?

Ja, mange snakker høyt om de ‘umulige algoritmene’ og alle kjeppene de stikker i hjulene våre, her vi forsøker å nå lengst mulig med reklameinnholdet vårt. Men det er ikke algoritmene som ødelegger for oss – det er vi som ikke forstår målgruppen vår eller ikke setter oss nok inn i hva slags innhold de ønsker seg.

Det er viktig at vi lager innhold som gjør at de menneskene som vi ønsker å nå, oppdager innholdet i nyhetsstrømmen sin og at de stopper opp ved det, samt engasjerer seg i det, på en eller annen måte. Vi vil at de skal spille av videoen vår, klikke seg inn på artikkelen, bla i fotoalbumet vårt eller like, dele og kommentere innholdet vårt. Det vil kunne påvirke algoritmene til å skjønne at disse personene vil ha mer innhold fra våre profiler, og på den måten når vi stadig lenger ut.

Men, kan du egentlig forvente at målgruppen din skal stoppe opp ved, og engasjere seg i, det innholdet du publiserer i dine kanaler?

Klarer du å underholde eller gi kunnskap, så målgruppen føler de lærer noe nytt? Gir du inspirasjon, eller pusher du innhold om hva de skal kjøpe av deg? Byr du på noen overraskelser, deler tips og råd, eller byr på ærlige tanker om ting som ikke nødvendigvis gikk så bra?

Hva godt innhold er, er det vanskelig å ha en klar definisjon på. Vi vet mye om hva som ikke er godt innhold, men likevel ser vi at mange virksomheter deler akkurat den type innhold.

Helt kort oppsummert; ja, du kan velge å publisere det innholdet som det tar deg kortest mulig tid å lage, men det er mest sannsynlig ikke dette innholdet som målgruppen din vil stoppe opp ved og få med seg. Og er det da vits å publisere innholdet i det hele tatt, om kun et fåtall av de menneskene som er viktige for deg, får det med seg?

tips11

Tips 11 – Struktur og planlegging er din venn!

Om du har lest alle de ti foregående tipsene, mener jeg du har fått med deg mye grunnleggende og strategisk viktig om sosiale medier. Likevel vil jeg hevde at jeg har spart det mest praktiske og viktigste tipset helt til slutt;

For å kunne jobbe mer strategisk bevisst med sosiale medier, er planlegging, effektivisering og struktur din venn. Det å jobbe ut fra innfallsmetoden er sjeldent en god løsning, og det blir ikke langsiktig gode resultater av det.

En god idé til en post, kan fort bli en liten føljetong av enda bedre poster, om det legges til rette for det. Skal dere rekruttere nye personer til virksomheten, kan dere selvfølgelig lage en post som forteller akkurat det. Men, det kan også bygges opp til å bli noe større enn kun den ene posten. Kanskje du i forkant av at stillingsannonse er klar, vil intervjue ulike personer i virksomheten, som sier noe om hvor viktig den rollen som dere nå skal besette er? Kanskje du kan ta bilder på ulike prosjekter der den nyansatte skal jobbe, eller du vil lage en post hvor de ansatte får frem alle godene de opplever å få, ved å jobbe for akkurat deres virksomhet? Og nei, ikke de tradisjonelle ‘konkurransedyktig betingelser og 5 uker ferie’, men det som skiller dere ut fra konkurrentene.

Dette krever naturligvis mer tid og en viss planlegging, fremfor å kun dele stillingsannonsen når den er klar, men jeg kan garantere at det vil gi dere helt andre resultater av innsatsen deres i sosiale medier.

Planlegging er virkelig nøkkelen her, og det spiller i grunn ikke så stor rolle på hvilken måte dere planlegger. Det å lage et system hvor du kan notere deg idéer etter hvert som de kommer, og kanskje la noen kollegaer ha tilgang, slik at de også kan dele sine idéer, vil gjøre underverker for innholdsproduksjonen deres.

Vi har brukt Google Sheets-dokumenter i mange år, fordi det gjør det så enkelt å dele med alle kollegaer vi mener skal ha tilgang og som kan bidra inn i innholdsplanleggingen på et eller annet nivå. Kanskje du har en kollega du vil skal kvalitetssjekke innholdet deres for skrivefeil, eller som du vil drodle teksten med? Får du delta på møter ellers i organisasjonen deres, og vil notere ned når kollegaene dine skal på messer, seminarer eller driver med produktutvikling i fabrikken?

Bruk innholdsplan!

Vi lager en innholdspakke hvert år, som inneholder innholdsplan, maler for å analysere innholdet på Facebook, Instagram og LinkedIn, samt årshjul med høytidene og merkedagene for året, og vår Innholdspakke 2022 er tilgjengelig for kjøp nå. Den koster 499 kr (ink. mva.) og da får du alle dokumentene som vi bruker i det daglige, og som gjelder for hele 2022.

New call-to-action

Men for ordens skyld; om du vil lage dine egne skjemaer, om du vil bruke en stor tavle på kontoret (bittelitt upraktisk å ta med seg, men okay…) eller om du vil finne andre løsninger, så er det naturligvis mer enn bra nok. Det trenger ikke å være vår innholdsplan, men om du ikke bruker en innholdsplan per i dag; gjør det i 2022!

Jeg lover at det vil revolusjonere innholdsproduksjonen deres.

 

 

Astrid Valen-Utvik er daglig leder i Valen-Utvik AS og jobber med å utvikle fagområdet soaiale medier. Hun har vært en av de fagansvarlige på sertifiseringskursene Content Marketing Manager og Social Media Manager.

Nyhetsbrev

En gang i måneden sender vi ut konkrete tips og råd, ny kunnskap og innsikt til 6.000 følgere i vårt nettverk – helt gratis og uforpliktende.

Du kan få med deg tips, råd og ny info og rapporter om digital markedsføring, content marketing, sosiale medier, sertifiseringer, webinarer og konferanser innenfor ditt fagområde.