Epic Content Marketing 2016

A good story can change your world.

Epic Content Marketing 2016 var så vellykket at den ble omtalt av Marketing Insider Group som en av de beste Marketing-konferanser i 2016.

Content Marketing Norge samlet fire av verdens fremste eksperter innenfor Content Marketing: Joe Pulizzi, Ann Handley, Michael Brenner og Jeff Bullas. I tillegg deltok mange av de fremste aktørene i Norden med foredrag på konferansen.

Her er noe av det vi gikk gjennom:

  • Content Inc – How to use Content to build Massive Audiences & Create a Successfull Business
  • The Content Formula – 10 Steps To Content Marketing ROI
  • The science of content marketing: How to convince your boss that content marketing works
  • 3 Keys To Powerful Content Marketing on a Social Web
  • The Arts & Crafts of Writing
  • Good Content vs. Good Enough Content: A Fight for Sore Eyes
  • 7 Key Strategies To Get Free Traffic To Your Content

De som bidro til en fantastisk konferanse i 2016, var:

Joe Pulizzi

Joe Pulizzi

Ann Handley

Jeff Bullas

Jeff Bullas

Michael Brenner

Thomas Barregren

Joe Pulizzi

Christine Calvert

Pontus Staunstrup

Jeff Bullas

Audun Farbrot

Jesper Laursen

Jesper Laursen på Epic Content Marketing 2016

Christian Gericke

Trond Lyngbø

Trond Lyngbø

Jo Hansæl

Håvard Haga

Jesper Laursen på Epic Content Marketing 2016

Sigurd Gran

Kristján M. Hauksson

Trond Lyngbø

Bård Farstad

Lars Magnus Øksnes

Jesper Laursen på Epic Content Marketing 2016

Ingunn Solli

Anne-Marie K. Stokke

Trond Lyngbø

Christen Pedersen

Pia Tryland

Jesper Laursen på Epic Content Marketing 2016

Magnus S. Bøe

Trånn Ciekals

Trond Lyngbø

Peer Morten Løchting