Content Marketing, Customer Intelligence og Omni-Channel strategi

Helge har lang erfaring fra en rekke fag- og kompetanseområder innen teknologi og kommunikasjon. Han har besatt rollene som både kreativ og strategisk leder i reklamebransjen, digital forretningsutvikler i IT-bransjen og strategisk planner i designbransjen.

Frem til 2014 jobbet Helge som Chief Digital Officer i Dinamo, hvor han hadde ansvar for digital forretningsutvikling for Dinamos egne fagområrder og ute hos kundene. I dag hjelper Helge virksomheter å forstå seg selv bedre fra kundens perspektiv, og med denne kunnskapen bidra til å forbedre eksisterende og utvikle nye forretningsområder med kundene som utgangspunkt i en fysisk, digital og sosial hverdag.

Helge har utfordret og utforsket merkevarers rolle og muligheter siden 1998. Han har sittet som deltager og leder for ulike nasjonale og internasjonale juryer, bidratt med utviklingen av studieprogrammer innenfor digital strategi- og kompetanseutvikling og holder foredrag og workshoper i inn- og utland. I 2010 mottok Helge hedersprisen av INMA. Helge Tennø er i dag, daglig leder i Jokull AS.

På Epic Content Marketing så vil Helge se mer på hvordan man bør møte sine kunder med tilpassede budskap hvor kundene befinner seg. Møt Helge på Epic Content Marketing 2015 konferansen 2. og 3 juni i Oslo.

Om forfatteren