Performance Marketing

Innholdsmarkedsføring har vært i enorm vekst i 2015, og det er bare begynnelsen. Flere og flere merkevarer blir publisister, noe som betyr at konkurransen også blir større og større i tiden fremover. Bør vi produserer mer innhold for å bli hørt?

Grunnen til at budskapet vårt ikke blir hørt, er fordi vi ikke måler effekten av vårt innhold. Det nytter ikke å produsere mer innhold hvis vi ikke måler effekten, samler inn kvalitetsdata og bruker den som et kompass for den videre satsingen vår.

Hva nytte har du av å produsere mer innhold hvis det ikke interesserer målgruppen din? Selv om mange merkevarer skaper og deler mer innhold, er det ikke alle som er like prestasjonsorienterte.

Vi må lære av vår tidligere satsing ved å se på hvilke resultater som vi har oppnådd, slik at vi kan bruke den dataen til å skape enda bedre resultater neste gang vi produserer innhold.

Det er tre vanlige utfordringer som merkevarer møter på når det kommer til innhold:

 • Følge de innholdsidéene som målgruppen ønsker å ha/få
 • Maksimere synligheten av innholdet ditt
 • Samle riktig data av resultatene

Som merkevarer trenger vi en retning. Det å nå kunden online i det øyeblikket de er på jakt etter relevant innhold, er ingen enkel oppgave, men det er fullt mulig.

 

Hvordan sikrer du at ditt innhold blir oppdaget?

Må vi skape mer innhold og rope høyere enn konkurrentene våre for å bli oppdaget? Absolutt ikke, da konkurrerer man bare om oppmerksomheten og ikke om kundene.

For å vinne kundenes tillitt så kreves det mer enn bare å produsere mer innhold.

For at innholdet ditt skal bli mest mulig relevant og lettere å oppdage for målgruppen din, er det tre hovedområder som du kan fokusere på for å maksimere dette. Disse passer perfekt til utfordringene nevnt ovenfor:

 1. Bruke kvalitetsdata for å forstå hva slags innhold ditt publikum ønsker.
 2. Optimalisere innholdet for å maksimere synligheten i søkemotorer og i sosiale medier.
 3. Måle resultatene og bruke den dataen for å vurdere videre satsing.

Her er noen taktiske steg du kan følge for å gjennomføre de tre områdene nevnt over:

 • Bygg en søkeorientert innholdsstrategi
 • Lag en liste med emner og søkeord som interesserer ditt publikum. Finn ut hvilke emner og søkeord som er populære og hvilke som har høy konkurranse.
 • Utnytt data for å skape en dypere forståelse av målgruppen
 • Forstå segmenteringen av dine målgrupper før du skaper innhold
 • Kartlegg innholdsemner med kundeprofil/persona og kjøpsreisen
 • Undersøk hva markedet og konkurrentene dine gjør
 • Få skribentene/forfatterne til å optimalisere innholdet på best mulig måte.

optimaliseringsprosessen-innhold

Her er problemet

Om man produserer og distribuerer innhold uten å måle det, så kommer man ikke videre. Man oppnår ikke bedre resultater, for “hjulet spinner” bare. Jo mer innhold du produserer dess fortere spinner hjulet, men fordi hjulet ikke er på sporet så går det ikke fremover. Satsingen din går ikke fremover før du kontinuerlig måler og tester, for først da er det mulig at din satsing havner på riktig spor.

De fleste merkevarer vet at de bør måle effekten av innholdet sitt, men fordi det er vanskelig og tidkrevende å utføre så er dette lett å droppe for mange.

Første steg er å finne en analysetjeneste som måler og samler inn den kvalitetsdataen som betyr mest for merkevaren din. Det finnes veldig mange slike tjenester.

Jung Suh, VP for digital markedsføring i SAP, sier i et av innleggene sine om det å forbedre innholdets prestasjon:

“Måling av Content Performance er absolutt en nøkkel, for hvordan vil vi ellers vite om pengene våre blir brukt fornuftig? Vi skaper og forbedrer innholdet vårt konstant. Med de riktige verktøyene og prosessene, er dette mer spennende enn skremmende. Vi kan se akkurat hvor innholdet vårt svikter, vi kan identifisere mangler og oppdage nye muligheter.”

Hvordan kan vi måle prestasjonen på samme måte som Jung? Først må vi finne ut hva vi bør måle; hva slags effekt vil vi at innholdet vårt skal skape? Hva er målet med innholdet? Deretter må vi sikre at analyseplattformen kan måle disse målene.

 

3 vanlige mål du kan starte med

Den dataen du vil måle bør falle under en av disse områdene:

 1. Rekkevidde
 2. Engasjement
 3. Konverteringer

For å måle dette – og for å skape mer engasjement, rekkevidde og/eller konverteringer – så bør en merkevare:

 • Sette tydelige benchmarks og nøkkelindikatorer.
 • Benytte den analyseplattformen som inneholder flest integrasjoner, slik at du får et bedre perspektiv av prestasjonen din.
 • Handle/gå til aksjon med denne dataen, for å justere fremtidig innhold og for å sette satsingen på riktig spor.

Om vi ikke måler vår innholdsmarkedsføring, vil vi før eller siden nå et platå der vi ikke oppnår bedre resultater. Innfører vi ikke performance i strategien vår, vil vi sløse bort markedsføringskroner fordi vi i essensen bare roper for å bli hørt. Performance er å måle og teste innholdet helt til det resonerer så mye med publikum at de gir oss de resultatene vi ønsker oss.

 

Har du lyst til å lære mer om akkurat dette? Møt noen av de fremste ekspertene i Norge på Content Performance 2015 – 23. november på Oslo Kongressenter.

 

Lyst til å lære mer? Last ned vår nye e-bok:

Majoriteten av bedrifter og merkevarer har økt sin satsing på innholdsutvikling, men hvor mange undersøker egentlig hva og hvilket innhold som skaper effekt og resultater?

Vet du hvilket innhold som har vært mest vellykket for deg? Vet du hvorfor akkurat det innholdet var mer vellykket enn det andre? Har du den nødvendige informasjonen du trenger for å fortsette å skape suksess i fremtiden?

Sannheten er at svært få digitale markedsførere måler effekten og hvordan innholdet deres presterer. Dette skaper en åpning for en større suksess for de som faktisk måler effekten av innholdet sitt.

[Tweet “De få som undersøker hvordan innholdet presterer, vil sikre suksess i fremtiden. #CMPerformance”]

For å få en empatisk tilknytning til forbrukerne, så må du undersøke hvordan innholdet ditt presterer. Det er dette som vil avsløre hva som fungerer, hva som ikke fungerer, hva som har potensiale i fremtiden og hva du bør fjerne fra strategien din.

Content Performance er selve nøkkelen for å kunne maksimere resultatene og suksessen i din innholdsmarkedsføring. På konferansen CM Performance i november, vil du se hvordan man kan ta sin strategi ut i praksis samt lære hvordan man samler, observerer og handler ut i fra de ulike dataene for å maksimere din suksess.

 

Fokus for 2016: Forbered deg på kvalitetsinnhold

Hvordan maksimerer du resultatene av din innholdsmarkedsføring nå som det har vært en kraftig vekst i satsingen på utvikling av godt og verdiskapende innhold? Hvordan skiller du deg ut fra denne enorme mengden med innhold som skapes hver eneste dag?
Riktig innhold til riktig målgruppe på rett tidspunkt.

Nå er spørsmålet hvordan vi finner denne informasjonen. Det kan være du har gått glipp av et viktig element – et element som kan hjelpe deg å gjøre din satsing på content marketing mer vellykket.

 

Måling, analyse og evaluering.

Om du ønsker å skape effekt, så kan denne korte guiden hjelpe deg å måle hva som fungerer for deg.

Du har ikke råd til å gjette. Dine beslutninger på hva slags innhold som du skal investere tid og ressurser på må baseres på data fra dine tidligere prestasjoner.

Du må sammenligne dette med din satsing på andre typer av innhold som du bruker (Video, e-bok, artikler etc)

Grunnen til at mange markedsførere ikke måler prestasjonen, er fordi det er vanskelig.

 

Hvorfor er det så vanskelig å måle effekt og verdi av ditt innhold?

Det å få en klar innsikt i hvordan innholdet presterer gjennom alle ulike plattformer og kanaler kan være ganske utfordrende.

Hvorfor? Fordi flere type innhold i ulike platformer måler engasjement på ulike måter, noe som betyr at det er vanskelig å sammenligne ulike innholdstyper på en rettferdig måte.

YouTube, Facebook og Twitter er alle sosiale nettverk, men hver av disse kanalene bruker ulike tall for å måle engasjement. Facebook bruker “Likes”, Twitter bruker “retweets” og YouTube bruker “views” eller abonnenter.

Hvordan kan man vurdere prestasjonen av tusenvis av innholdstyper via flere ulike plattformer? Hvordan kan vi sammenligne denne innsatsen på en rasjonell måte?

 

Nøkkelen til å måle effekt

For å kunne sammenligne prestasjonen av to ulike innholdstyper, så må du lage et normalisert system av KPI’er med samme verdi. Det er dette som skaper utfordringer.

Om du har en god mengde med data, så kan du prøve å lage en standard og deretter normalisere dine KPI’er. Først da kan du sammenligne to type innhold og to type plattformer i forhold til hverandre, slik som dette:

Nettside (artikkel, blogginnelgg) YouTube-video
Besøkende Seere
Gj.snittlig tid på siden Gj.snittlig visningstid
Nyhetsabonnenter Abonnenter

Du kan – som du ser ovenfor – finne likheter mellom tall fra ulike kanaler og formater. Over ser vi en sammenligning av tall mellom en artikkel og en YouTube-video. I dette eksemplet ser vi de ulike fellestrekkene og hvordan ”normaliserte” KPI’er ser ut.

 

6 tips for å måle hvordan innholdet presterer

Mens du utvikler et system som lar deg evaluere resultatene av innholdet, så bør du ha tipsene nedenfor i bakhodet.

analyse-av-markedsføring

1. Merke alt

En av de minst brukte kildene for etterretning er ditt eget innhold. Jo mer informasjon du samler, dess mer vet du. For å kunne måle all interaksjon på en hjemmeside, så bør du merke alle Calls To Action, bilder, knapper og utgående lenker osv.

2. Samle alt

De fleste plattformer i dag lar deg eksportere dataen via regneark (Excel-ark) eller via et automatisert system. Utnytt alle dine kilder for data. Du bør for eksempel samle sosiale delinger for hver eneste side og video etc. Gjør du dette, vil du se eksakt hvilke tider på døgnet som gir deg en økning av delinger.

Denne dataen hjelper deg å oppdage hvordan økningen av delinger skjedde, slik at du kan gjøre det igjen og igjen.

3. Kombinere alt

Samler du all din data, og du har tilgang til en dypere innsikt enn siden i seg selv, så vil innholdet ditt slå dine konkurrenters.

Hvis du kombinerer sidens data sammen med sosiale delinger, og deretter legger til eksterne parter som Webmaster Tools, vil du oppdage en ytterligere innsikt og forståelse.

4. Sammenligne alt

Et type datasett forklarer ikke veldig mye. For å få mest mulig ut av målingen din, så bør du sammenligne to typer data. Du kan for eksempel sammenligne data fra en tidligere periode eller sammen med relatert data – nøkkelen er å evaluere helheten.

5. Observere alt

Dette er kanskje det mest kritiske punktet! Data sier ingenting om du ikke bruker tid på å evaluere resultatene. Evaluerer du resultatene så oppdager du trendene og det som er mindre populært.

Identifiser det som ikke var populært, juster innholdet ditt og mål det på nytt senere.

6. Innstaler sanntids monitoreringsverktøy

Dette er et must om du har lyst til å gjøre din content marketing skalerbar. Monitoreringsverktøy hjelper deg å oppdage problemer før de skjer. De hjelper deg å reagere om noe begynner å spre seg viralt.

Nøkkelen her er å sette opp varsler som informerer deg ved store svingninger i tallene. For eksempel så kan man sette opp e-postvarsler som informerer deg når en side oppnår store mengder med sosiale delinger, eller når du opplever en uvanlig økning av antall kommentarer på et innlegg.

Innholdsmarkedsføring er i stadig vekst. Det vi ser nå er bare begynnelsen på en veldig vekst i satsingen på content. Content Performance vil bidra til å skape en mer kvalitativ satsing.

Sjansen er stor for at du kommer til å bruke mye tid på content marketing. Du kan velge å enten gjette hva som fungerer eller ta strategiske beslutninger basert på helthetlig data av hva som skaper effekt for deg.

 

Konklusjon

Etabler et system av KPI-verdier og evaluer dine resultater. Bruk dataen til å produsere innhold som skiller seg ut fra mengden av innhold og som skaper verdi for dine brukere, lesere og kunder.

 

Hvordan har du målt din content-innsats tidligere og hvordan har du tenkt å måle dette i fremtiden?

 

Har du lyst til å lære mer om hvordan du forbedrer dine content marketing-resultater? Meld deg på CM Performance-konferansen 23. november. PS: Begrenset med plasser.

 

Lyst til å lære hvordan du tiltrekker og bygger et lønnsomt publikum? Last ned vår nye e-bok:

Content marketing, eller innholdsmarkedsføring, har allerede fått status som et av de aller viktigste digitale fagområdene i tiden fremover. Heldigvis er fokuset flyttet fra «Vi må ha innhold!» til «Vi må ha godt og relevant innhold!». Men er det nok?

2015 er året for datadrevet innholdsmarkedsføring!

 

Vanlige hindere som må passeres

Det første hinderet som møter bedriftene er ressurser. Det første (og kanskje eneste?) forsøket på innholdsmarkedsføring gjøres gjerne som en tilleggsoppgave av ansatte som allerede har fullt med andre, mer etablerte og presserende arbeidsoppgaver. Man erkjenner raskt at det er urealistisk å publisere kvalitetsinnhold over tid, uten markant økning av ressurser. Man må faktisk prioritere og investere i content marketing.

Konsekvensen av en umoden innholdssatsing er uheldig. Innholdsmarkedsføring som trend fører til at mange bedrifter og merkevarer spyr ut innhold av dårlig kvalitet, utført av mennesker som ikke har de riktige forutsetningene for å gjøre en god nok jobb. Dette kan føre til at forbrukerne blir mer skeptiske og mindre mottakelige for denne formen for markedsføring. Både generelt, men også knyttet til din bedrifts merkevare.

 

Fokus på kvalitet

Mange har kommet seg gjennom det første hinderet og prioriterer innholdsmarkedsføring. Det er satt av egne budsjetter, og man har begynt å bygge opp ressurser internt, eller samarbeider med eksterne partnere. Ledelsen har innsett at dette er et stort, sammensatt og krevende fagområde som «Astrid i resepsjonen» ikke bør gjøre ad hoc mellom telefonsamtaler.

Det er bra, og et spenstig hopp i riktig retning. Men det er fortsatt mye «søppel» i omløp, som gjør mer skade enn gavn, for bedriften som innholdsutgiver så vel som for konsumenten.

 

Mange ulike former

Blogg

Det finnes mange typer innholdsmarkedsføring. En vanlig form er bedriftsbloggen der ansatte publiserer kunnskap, aktualiteter og innsikt. Ofte blir en slik blogg litt bortgjemt med noen få inngående lenker fra bedriftens hovedside. Lite synlig, lite trafikk, lite effekt. Man må ha en klar plan for hvordan innholdet skal nå ut til målgruppen.

De som lykkes med bedriftsblogg er de som gjør denne til et betydelig satsingsområde, der innholdet får dominere egne kanaler samtidig som ansatte kontinuerlig distribuerer innholdet.

En annen form for blogg som fungerer enda bedre, er å la ansatte få blogge på egen hånd. Dette løfter frem individer i organisasjonen, og bygger Personal Brands. Det harmoniserer bedre med blogg-formatet, som forventes å ha en personlig touch. Det er lettere å få en relasjon til et menneske enn et brand. Bedriftens merkevare knyttes heller til mennesket, og lar mennesket være stjernen.

 

Native Ads + Digitale bilag

En effektiv og populær løsning er å publisere innhold på andre utgiveres plattform, f.eks. i digitale bilag. Disse løsningene kommer ofte med integrert annonsering, i form av Native Ads. Dette har du sett i de største nettavisene, der annonsene ligner veldig på det øvrige redaksjonelle innholdet. Ofte produserer en tredjepart innholdet for deg, enten leverandøren av digitale bilag, mediet som er vertskap for dine native ads, eller et spesialisert content marketing byrå.

Vi har det siste året sett en offentlig debatt basert på misforståelsen om at Native Ads er den eneste formen for Content Marketing, hvorpå mange har gått ut og kritisert det misvisende aspektet av å forkle kommersielt innhold som redaksjonelt innhold. Denne debatten er både riktig og viktig å ta. Problemet med debatten er at debattantene omtaler Native Ads konsekvent som Content Marketing, og fremstiller Content Marketing som en markedsføringsform med etiske utfordringer. Det blir feil.

En annen effektiv form for innholdsmarkedsføring er gjesteblogging, eller gjesteinnlegg (f.eks. en kronikk) som eksponerer ditt innhold for et helt nytt publikum. Du kan på denne måten øke din rekkevidde. Du kan også sørge for at utvalgte søkeord i gjesteinnlegget er linket til ditt eget innhold, og dermed få både trafikk og SEO-gevinst.

 

Dedikert innholdsportal / Webmagasin

Mange har innsett verdien av å ha en dedikert innholdsportal, gjerne i form av et webmagasin. Denne blir ofte en egen merkevare (men med tydelig avsender), og krever eget markedsføringsbudsjett.

Her etablerer man et «stand-alone» nettsted som bygger autoritet innen din innholdskategori, ved å være et rent innholdsnettsted.

 

 

Hit men ikke lenger

Mange har kommet langt med sin innholdsstrategi, og har allerede en verdiskapende kanal, enten via direkte salg eller leadgenerering, eller som en merkevarebyggende kanal.

Det er likevel ytterst få som har koblet innhold opp mot et av de aller viktigste ingrediensene innen digital marketing – nemlig data. Det handler om datadrevet innholdsoptimalisering. Den vanligste og mest utbredte formen for innholdsoptimalisering er SEO – optimalisering av innholdet for å oppnå god rangering og synlighet i søkemotorenes organiske søkeresultater. Uten synlig innhold vil det være vanskelig å skape verdi.

Her er noen punkter du bør ha et forhold til som utgiver av innhold:

 • Hvem er målgruppen?
 • Hva slags innhold er målgruppen interessert i?
 • Hva slags form bør innholdet ha for å bli konsumert?
 • Hvilket innhold skaper verdi?

 

Ingen synsing, kun fakta!

Du må vite hvem du skriver for. Hvem er målgruppen? Har du ikke avklart dette blir det vanskelig å treffe blink.

Neste steg er å vite hva slags innhold du bør produsere. Her ser vi altfor ofte at produksjonen baseres på synsing og antakelser. Noen ganger treffer man, altfor ofte bommer man. Det trengs en god dose flaks for å lykkes med denne tilnærmingen.

 

Power to the people!

Det er mange kilder til data og innsikt som bør danne grunnlaget for innholdsstrategien din. De fleste har Google Analytics som bl.a. gir deg svar på hvilket eksisterende innhold på din nettside som mottar mest besøk, og hvor lang tid de besøkende tilbringer på siden. Dette er begrenset innsikt som ikke gir noen klare svar. Du må supplere med data fra andre kilder. Google Webmaster Tools, Adwords og SEO-verktøy kan gi deg en veldig sterk indikator på hva målgruppen ønsker av innhold. La brukeren bestemme hva slags innhold du skal tilby. Power to the people!

Et veldig godt supplement til kildene nevnt ovenfor, er digitale spørreundersøkelser. Disse kan utformes for å få svar på spesifikke problemstillinger. Men altfor mange støtter seg på spørreundersøkelser alene. Spørreundersøkelser er veldig utsatt for menneskelig feilmargin. Mennesker har en tendens til å svare basert på hvem de ønsker å være, og hva de tror omgivelsene forventer. Dataspor på nettet avslører virkeligheten kompromissløst – Hard facts.

 

Distribusjon

Innhold er meningsløst hvis ingen konsumerer innholdet. Det må settes av ressurser også til spredning og distribusjon av innholdet.

En av de mest åpenbare måtene å spre godt innhold, er gjennom sosiale medier. Oppfordre ansatte til deling, og suppler med betalt spredning.

Har du et nyhetsbrev? E-post er en effektiv måte å spre innhold. Samtidig vil godt innhold gjøre nyhetsbrevet mer verdifullt for mottaker, og kan dermed forbedre klikkrater og trafikk, samtidig som færre melder seg av. I tillegg er innhold et effektiv incentiv for de besøkende til å melde seg på nyhetsbrev. Dette bør du utnytte.

Søkemotoroptimalisert innhold (SEO) er et must! Her kan man skape en jevn strøm av god trafikk inn til innholdet. Dette kan suppleres med betalt annonsering (Adwords).

Som et supplement til distribusjonsmetodene nevnt ovenfor, bør man også vurdere annen målrettet annonsering.

Er innholdet godt, skaper man gjerne en form for viralitet, der de besøkende er med å distribuerer innholdet i sosiale medier. Derfor kan det være smart å investere i å drive trafikk til innholdet ditt, for å få snøballen til å begynne å rulle.

 

Godt innhold er ikke nok!

Du har produsert godt kvalitetsinnhold, og du har data på at brukeren ønsker dette innholdet. Du har også gjort innholdet tilgjengelig og synlig. Men er det nok?

Kanskje, men da må du ha en god dose flaks igjen.

Vi vet at overskrifter og bilder er helt avgjørende for at folk engasjerer seg og konsumerer innhold. Vi vet også at det er viktig med samsvar. En fengende overskrift kan skape klikk inn til innholdet, men hvis ikke innholdet lever opp til det overskriften lover, faller brukeren raskt fra.

 

Data is king

For å optimalisere innholdet må du igjen ty til data. Webanalyse. Nærmere bestemt On-page analytics.

Med on-page analyseverktøy kan du se hva brukerne gjør inne på en side og hvordan de bruker siden. Hvor beveger de musa, hvor klikker de, hvor langt scroller de, osv. Slik får du verdifull innsikt om hvordan innholdet blir konsumert, og eventuelt hva som ikke blir konsumert.

Med hvahvor og hvordan besvart, har du nå et godt grunnlag for å bygge en plausibel hypotese for hvorfor. Her er A/B-testing et verdifullt virkemiddel.

Med A/B-testing kan du sette to eller flere ulike variasjoner av innhold opp mot hverandre. Hvilken overskrift fungerer best? Hvilken rekkefølge på avsnittene fungerer best? Kan en alternativ undertittel gjøre at flere scroller og konsumerer hele artikkelen. Hvilke bilder fungerer best?

Slik kan du eksperimentere med ulike tilnærminger. Ved å måle og raskt tilpasse innhold kan du øke verdiskapningen markant.

Innholdsmarkedsføring fungerer. Coca-cola, en av de aller sterkeste merkevarene, har besluttet at de kommer til å bruke hele sitt markedsføringsbudsjett på innhold innen 2020. En rask læringskurve gir deg store fortrinn i nær fremtid. Invester og implementer. Nå!

Du er fortsatt tidlig ute, men det kommer til å bli trangt om plassen.

Koble din innholdsstrategi opp mot data og innsikt, og innta en lederrolle i ditt marked.

 

Vil du vite mer om hvordan du kan implementere en datadrevet innholdsstrategi?  Ta kontakt med artikkelforfatteren her

 

(Foto: Sergey Nivens/Shutterstock.com)

 

Lurer du på hvordan du måler avkastning på investeringen? Eller best av alt, hvordan du kan bruke innholdsanalyse til å forbedre din innholdsmarkedsføring?

I dette innlegget vil du ikke bare få vite avkastningen, men også hvordan du kan måle effekten av din innholdsmarkedsføring, slik at du kan forbedre strategien din. Du vil ved hjelp av nøkkelindikatorer lære å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at du kontinuerlig kan gjøre forbedringer.

Hvordan spore strategiske KPI-er i innholdsanalysen

Det første du må gjøre når du skal sette sammen et måleprogram, er å finne ut hvor ofte du har tenkt til å samle inn data. En bra start er å måle effekten av markedsføringen månedlig, og samtidig sjekke noen tall ukentlig (for å sikre at du holder deg på sporet fram mot målet). Når du har besluttet hvor ofte du skal samle inn data, så kan du lage et regneark som dokumenterer og sporer følgende:

 1. Markedsmål. Har du flere markedsmål så kan du sette dem i prioritert rekkefølge.
 2. Nøkkelindikatorer (KPI-er) som du skal bruke for å effektmåle innholdet.
 3. Plan for å samle prestasjonsindikatorer
 4. Den ansvarlige for innsamling og rapportering av data.

Nedenfor er et enkelt regneark som vi i Content Marketing Norge bruker. Den kan også du bruke. Hvis du planlegger å dele tallene på tvers av bedriften – noe vi selv gjør – bør du bruke en felles plattform som Google Drive. På den måten kan alle se, gjøre endringer og oppdatere når som helst.

Månedlig KPI rapportering

Last ned mal til månedlig KPI-rapport her.

Alle som jobber med innholdsmarkedsføring bør vite hvilke indikatorer bedriften bruker for å effektmåle innholdet. Du spør sikkert deg selv, hvorfor er det så viktig? Hvis for eksempel innholdsprodusenten vet hvordan arbeidet sitt påvirker overordnede markedsmål, så vet de alltid hva de må forbedre.

Her er noen eksempler på KPI-er du kan rapportere:

Eksempler på KPI som kan måles

Slik kommer du i gang

Måling og rapportering blir bare så komplisert eller så enkelt som du gjør det til. Ikke mål bare for å ha noen tall å vise til ledelsen. Hvis du er usikker på hva du skal måle, spør deg selv følgende:

 • Hjelper disse tallene deg å se hvordan du ligger an i forhold til målene?
 • Kan jeg gå til aksjon med disse tallene? Vil de gi meg innsikt i hvordan jeg kan forbedre min strategi?

Hvis du ikke kan svare på spørsmålene ovenfor, så trenger du sannsynligvis ikke å samle inn den dataen foreløpig.

Samle handlekraftige tall: Du bør bare samle inn data du har lyst til å bruke, som du kan handle på, og som du kan iverksette tiltak etter.

Vær klar til å adaptere: Dataen du rapporterer vil over tid trolig endre seg, derfor bør du kvartalsvis, halvårlig eller årlig evaluere listen med tall, slik at du er sikker på at du samler inn dataen som best adresserer spørsmålene ovenfor. Samtidig som dine misjoner og mål utvikler seg med bransjen, vil du ved å se på tallene dine kvartalsvis sikre at tallene fortsatt er relevante.

Ta deg tid til å analysere: Det er dessverre ikke nok å samle inn data og føre de inn i et regneark. Vi må også analysere den.

Dataen må analyseres slik at du forstår hvor det er mulig å gjøre forbedringer, og på hvilken måte disse forbedringene kan gjøres. Om noen dataer viser at innleggene på emnet “interiør” får høyest antall Facebook delinger, tweets og likes, så vil en riktig analyse av disse dataene hjelpe deg å dra nytte av dette emnet enda mer.

Når du måler resultatene av innholdsmarkedsføringen, vil du stadig lære hva ditt publikum liker. Den informasjonen kan du bruke til å kontinuerlig gjøre forbedringer. Gjør du det, vil du ikke bare få mange lesere, men du vil få begeistrede lesere – og da vil de etterhvert bli dine kunder.

Les også de forrige innleggene i komme i gang-serien.

Har du lyst til å lære hvordan en vellykket Content Marketing strategi bør utformes av Joe Pulizzi? Møt han på Epic Content Marketing 2015 konferansen 2. og 3 juni i Oslo Meld deg på her!

 

Har du lyst til å lære av de beste innenfor Content Marketing samt få inspirasjon og erfaring fra suksess caser? Sikre deg plass her.

[image_hover image=’https://contentmarketing.no/wp-content/uploads/2015/12/ecm-2016-cta.jpg’ hover_image=’https://contentmarketing.no/wp-content/uploads/2015/12/ecm-2016-cta2.jpg’ link=’https://contentmarketing.no/epic-content-marketing/’ target=’undefined’ animation=’undefined’ transition_delay=’1200′]
Bilde av Ray Sam

Lyst til å dele din ekspertise med andre i bransjen? Kunne du tenke deg å bli den personen som øker andres kunnskap innenfor din bransje, slik at også de – ved hjelp av deg – blir eksperter?

Vi vil samle, utvikle og dele kunnskap og kompetanse rundt Content Marketing. Vi inviterer redaktører innefor ulike fagområder til å blogge og dele sin kunnskap og kompetanse om fagområder innenfor Content Marketing.

Har du lyst til å bli en av redaktørene under Content Insight på www.contentmarketing.no ?

 • Content Marketing Strategy/ Content Marketing
 • Customer Engagement
 • CRM
 • Branded Content/ Native Advertising
 • Omni-Channel
 • eHandel / Retail
 • Performance Marketing
 • Sosiale Medier
 • Big Data
 • Business Inteligence
 • Conversion Performance
 • Brukeropplevelse

Ta kontakt med Carl Wilhelm Vedvik eller Ola Hanø [email protected] hvis du ønsker å bli en redaktør, foreslå en foredragsholder, holde foredrag eller å bli integrert som en partner eller samarbeidspartner?

Som redaktør, vil du kunne publisere og dele artikler innenfor ditt fagområde. Du kan publisere så mye som du ønsker gjennom året.

Content Marketing Norge AS skal bidra til å øke kunnskapen og kompetansen om Content Marketing gjennom artikler, seminarer og konferanser.

Vi arrangerer Epic Content Marketing konferansen og andre Content Marketing seminarer gjennom året. Det første arrangementet holder vi 2. og 3. juni i Oslo.

Har du lyst til å lære hvordan en vellykket Content Marketing strategi bør utformes av Joe Pulizzi? Møt han på Epic Content Marketing 2015 konferansen 2. og 3 juni i Oslo

Meld deg på her!

Bilde av Waag Society