Performance Marketing

Innholdsmarkedsføring har vært i enorm vekst i 2015, og det er bare begynnelsen. Flere og flere merkevarer blir publisister, noe som betyr at konkurransen også blir større og større i tiden fremover. Bør vi produserer mer innhold for å bli hørt?

Grunnen til at budskapet vårt ikke blir hørt, er fordi vi ikke måler effekten av vårt innhold. Det nytter ikke å produsere mer innhold hvis vi ikke måler effekten, samler inn kvalitetsdata og bruker den som et kompass for den videre satsingen vår.

Hva nytte har du av å produsere mer innhold hvis det ikke interesserer målgruppen din? Selv om mange merkevarer skaper og deler mer innhold, er det ikke alle som er like prestasjonsorienterte.

Vi må lære av vår tidligere satsing ved å se på hvilke resultater som vi har oppnådd, slik at vi kan bruke den dataen til å skape enda bedre resultater neste gang vi produserer innhold.

Det er tre vanlige utfordringer som merkevarer møter på når det kommer til innhold:

 • Følge de innholdsidéene som målgruppen ønsker å ha/få
 • Maksimere synligheten av innholdet ditt
 • Samle riktig data av resultatene

Som merkevarer trenger vi en retning. Det å nå kunden online i det øyeblikket de er på jakt etter relevant innhold, er ingen enkel oppgave, men det er fullt mulig.

 

Hvordan sikrer du at ditt innhold blir oppdaget?

Må vi skape mer innhold og rope høyere enn konkurrentene våre for å bli oppdaget? Absolutt ikke, da konkurrerer man bare om oppmerksomheten og ikke om kundene.

For å vinne kundenes tillitt så kreves det mer enn bare å produsere mer innhold.

For at innholdet ditt skal bli mest mulig relevant og lettere å oppdage for målgruppen din, er det tre hovedområder som du kan fokusere på for å maksimere dette. Disse passer perfekt til utfordringene nevnt ovenfor:

 1. Bruke kvalitetsdata for å forstå hva slags innhold ditt publikum ønsker.
 2. Optimalisere innholdet for å maksimere synligheten i søkemotorer og i sosiale medier.
 3. Måle resultatene og bruke den dataen for å vurdere videre satsing.

Her er noen taktiske steg du kan følge for å gjennomføre de tre områdene nevnt over:

 • Bygg en søkeorientert innholdsstrategi
 • Lag en liste med emner og søkeord som interesserer ditt publikum. Finn ut hvilke emner og søkeord som er populære og hvilke som har høy konkurranse.
 • Utnytt data for å skape en dypere forståelse av målgruppen
 • Forstå segmenteringen av dine målgrupper før du skaper innhold
 • Kartlegg innholdsemner med kundeprofil/persona og kjøpsreisen
 • Undersøk hva markedet og konkurrentene dine gjør
 • Få skribentene/forfatterne til å optimalisere innholdet på best mulig måte.

optimaliseringsprosessen-innhold

Her er problemet

Om man produserer og distribuerer innhold uten å måle det, så kommer man ikke videre. Man oppnår ikke bedre resultater, for “hjulet spinner” bare. Jo mer innhold du produserer dess fortere spinner hjulet, men fordi hjulet ikke er på sporet så går det ikke fremover. Satsingen din går ikke fremover før du kontinuerlig måler og tester, for først da er det mulig at din satsing havner på riktig spor.

De fleste merkevarer vet at de bør måle effekten av innholdet sitt, men fordi det er vanskelig og tidkrevende å utføre så er dette lett å droppe for mange.

Første steg er å finne en analysetjeneste som måler og samler inn den kvalitetsdataen som betyr mest for merkevaren din. Det finnes veldig mange slike tjenester.

Jung Suh, VP for digital markedsføring i SAP, sier i et av innleggene sine om det å forbedre innholdets prestasjon:

“Måling av Content Performance er absolutt en nøkkel, for hvordan vil vi ellers vite om pengene våre blir brukt fornuftig? Vi skaper og forbedrer innholdet vårt konstant. Med de riktige verktøyene og prosessene, er dette mer spennende enn skremmende. Vi kan se akkurat hvor innholdet vårt svikter, vi kan identifisere mangler og oppdage nye muligheter.”

Hvordan kan vi måle prestasjonen på samme måte som Jung? Først må vi finne ut hva vi bør måle; hva slags effekt vil vi at innholdet vårt skal skape? Hva er målet med innholdet? Deretter må vi sikre at analyseplattformen kan måle disse målene.

 

3 vanlige mål du kan starte med

Den dataen du vil måle bør falle under en av disse områdene:

 1. Rekkevidde
 2. Engasjement
 3. Konverteringer

For å måle dette – og for å skape mer engasjement, rekkevidde og/eller konverteringer – så bør en merkevare:

 • Sette tydelige benchmarks og nøkkelindikatorer.
 • Benytte den analyseplattformen som inneholder flest integrasjoner, slik at du får et bedre perspektiv av prestasjonen din.
 • Handle/gå til aksjon med denne dataen, for å justere fremtidig innhold og for å sette satsingen på riktig spor.

Om vi ikke måler vår innholdsmarkedsføring, vil vi før eller siden nå et platå der vi ikke oppnår bedre resultater. Innfører vi ikke performance i strategien vår, vil vi sløse bort markedsføringskroner fordi vi i essensen bare roper for å bli hørt. Performance er å måle og teste innholdet helt til det resonerer så mye med publikum at de gir oss de resultatene vi ønsker oss.

 

Har du lyst til å lære mer om akkurat dette? Møt noen av de fremste ekspertene i Norge på Content Performance 2015 – 23. november på Oslo Kongressenter.

 

Lyst til å lære mer? Last ned vår nye e-bok:

Majoriteten av bedrifter og merkevarer har økt sin satsing på innholdsutvikling, men hvor mange undersøker egentlig hva og hvilket innhold som skaper effekt og resultater?

Vet du hvilket innhold som har vært mest vellykket for deg? Vet du hvorfor akkurat det innholdet var mer vellykket enn det andre? Har du den nødvendige informasjonen du trenger for å fortsette å skape suksess i fremtiden?

Sannheten er at svært få digitale markedsførere måler effekten og hvordan innholdet deres presterer. Dette skaper en åpning for en større suksess for de som faktisk måler effekten av innholdet sitt.

[Tweet “De få som undersøker hvordan innholdet presterer, vil sikre suksess i fremtiden. #CMPerformance”]

For å få en empatisk tilknytning til forbrukerne, så må du undersøke hvordan innholdet ditt presterer. Det er dette som vil avsløre hva som fungerer, hva som ikke fungerer, hva som har potensiale i fremtiden og hva du bør fjerne fra strategien din.

Content Performance er selve nøkkelen for å kunne maksimere resultatene og suksessen i din innholdsmarkedsføring. På konferansen CM Performance i november, vil du se hvordan man kan ta sin strategi ut i praksis samt lære hvordan man samler, observerer og handler ut i fra de ulike dataene for å maksimere din suksess.

 

Fokus for 2016: Forbered deg på kvalitetsinnhold

Hvordan maksimerer du resultatene av din innholdsmarkedsføring nå som det har vært en kraftig vekst i satsingen på utvikling av godt og verdiskapende innhold? Hvordan skiller du deg ut fra denne enorme mengden med innhold som skapes hver eneste dag?
Riktig innhold til riktig målgruppe på rett tidspunkt.

Nå er spørsmålet hvordan vi finner denne informasjonen. Det kan være du har gått glipp av et viktig element – et element som kan hjelpe deg å gjøre din satsing på content marketing mer vellykket.

 

Måling, analyse og evaluering.

Om du ønsker å skape effekt, så kan denne korte guiden hjelpe deg å måle hva som fungerer for deg.

Du har ikke råd til å gjette. Dine beslutninger på hva slags innhold som du skal investere tid og ressurser på må baseres på data fra dine tidligere prestasjoner.

Du må sammenligne dette med din satsing på andre typer av innhold som du bruker (Video, e-bok, artikler etc)

Grunnen til at mange markedsførere ikke måler prestasjonen, er fordi det er vanskelig.

 

Hvorfor er det så vanskelig å måle effekt og verdi av ditt innhold?

Det å få en klar innsikt i hvordan innholdet presterer gjennom alle ulike plattformer og kanaler kan være ganske utfordrende.

Hvorfor? Fordi flere type innhold i ulike platformer måler engasjement på ulike måter, noe som betyr at det er vanskelig å sammenligne ulike innholdstyper på en rettferdig måte.

YouTube, Facebook og Twitter er alle sosiale nettverk, men hver av disse kanalene bruker ulike tall for å måle engasjement. Facebook bruker “Likes”, Twitter bruker “retweets” og YouTube bruker “views” eller abonnenter.

Hvordan kan man vurdere prestasjonen av tusenvis av innholdstyper via flere ulike plattformer? Hvordan kan vi sammenligne denne innsatsen på en rasjonell måte?

 

Nøkkelen til å måle effekt

For å kunne sammenligne prestasjonen av to ulike innholdstyper, så må du lage et normalisert system av KPI’er med samme verdi. Det er dette som skaper utfordringer.

Om du har en god mengde med data, så kan du prøve å lage en standard og deretter normalisere dine KPI’er. Først da kan du sammenligne to type innhold og to type plattformer i forhold til hverandre, slik som dette:

Nettside (artikkel, blogginnelgg) YouTube-video
Besøkende Seere
Gj.snittlig tid på siden Gj.snittlig visningstid
Nyhetsabonnenter Abonnenter

Du kan – som du ser ovenfor – finne likheter mellom tall fra ulike kanaler og formater. Over ser vi en sammenligning av tall mellom en artikkel og en YouTube-video. I dette eksemplet ser vi de ulike fellestrekkene og hvordan ”normaliserte” KPI’er ser ut.

 

6 tips for å måle hvordan innholdet presterer

Mens du utvikler et system som lar deg evaluere resultatene av innholdet, så bør du ha tipsene nedenfor i bakhodet.

analyse-av-markedsføring

1. Merke alt

En av de minst brukte kildene for etterretning er ditt eget innhold. Jo mer informasjon du samler, dess mer vet du. For å kunne måle all interaksjon på en hjemmeside, så bør du merke alle Calls To Action, bilder, knapper og utgående lenker osv.

2. Samle alt

De fleste plattformer i dag lar deg eksportere dataen via regneark (Excel-ark) eller via et automatisert system. Utnytt alle dine kilder for data. Du bør for eksempel samle sosiale delinger for hver eneste side og video etc. Gjør du dette, vil du se eksakt hvilke tider på døgnet som gir deg en økning av delinger.

Denne dataen hjelper deg å oppdage hvordan økningen av delinger skjedde, slik at du kan gjøre det igjen og igjen.

3. Kombinere alt

Samler du all din data, og du har tilgang til en dypere innsikt enn siden i seg selv, så vil innholdet ditt slå dine konkurrenters.

Hvis du kombinerer sidens data sammen med sosiale delinger, og deretter legger til eksterne parter som Webmaster Tools, vil du oppdage en ytterligere innsikt og forståelse.

4. Sammenligne alt

Et type datasett forklarer ikke veldig mye. For å få mest mulig ut av målingen din, så bør du sammenligne to typer data. Du kan for eksempel sammenligne data fra en tidligere periode eller sammen med relatert data – nøkkelen er å evaluere helheten.

5. Observere alt

Dette er kanskje det mest kritiske punktet! Data sier ingenting om du ikke bruker tid på å evaluere resultatene. Evaluerer du resultatene så oppdager du trendene og det som er mindre populært.

Identifiser det som ikke var populært, juster innholdet ditt og mål det på nytt senere.

6. Innstaler sanntids monitoreringsverktøy

Dette er et must om du har lyst til å gjøre din content marketing skalerbar. Monitoreringsverktøy hjelper deg å oppdage problemer før de skjer. De hjelper deg å reagere om noe begynner å spre seg viralt.

Nøkkelen her er å sette opp varsler som informerer deg ved store svingninger i tallene. For eksempel så kan man sette opp e-postvarsler som informerer deg når en side oppnår store mengder med sosiale delinger, eller når du opplever en uvanlig økning av antall kommentarer på et innlegg.

Innholdsmarkedsføring er i stadig vekst. Det vi ser nå er bare begynnelsen på en veldig vekst i satsingen på content. Content Performance vil bidra til å skape en mer kvalitativ satsing.

Sjansen er stor for at du kommer til å bruke mye tid på content marketing. Du kan velge å enten gjette hva som fungerer eller ta strategiske beslutninger basert på helthetlig data av hva som skaper effekt for deg.

 

Konklusjon

Etabler et system av KPI-verdier og evaluer dine resultater. Bruk dataen til å produsere innhold som skiller seg ut fra mengden av innhold og som skaper verdi for dine brukere, lesere og kunder.

 

Hvordan har du målt din content-innsats tidligere og hvordan har du tenkt å måle dette i fremtiden?

 

Har du lyst til å lære mer om hvordan du forbedrer dine content marketing-resultater? Meld deg på CM Performance-konferansen 23. november. PS: Begrenset med plasser.

 

Lyst til å lære hvordan du tiltrekker og bygger et lønnsomt publikum? Last ned vår nye e-bok:

Hold deg oppdatert på innholdsmarkedsføring

Få med deg det siste innen Content Marketing sammen med over 2.500 markedsførere som allerede har meldt seg på det månedlige nyhetsbrevet

 • Konkrete råd og praktiske tips
 • Ny kunnskap og innsikt fra bransjen

Over 2.500 markedsførere har allerede meldt seg på vårt nyhetsbrev!

Vi inviterer deg til kurs i 2019

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få 10% rabatt på et av våre kurs i 2019, inkludert «Content Marketing Manager»