Awards

Content Marketing Awards 2017

Hvem vinner i Norge? Content Marketing Awards ble lansert i 2015 for å fremme det beste innenfor Content Marketing – og for å anerkjenne og belønne de beste strategiene, byråene, fagpersonene og rådgiverne i bransjen hvert år.

Content Marketing er å skape og å distribuere relevant og verdifullt innhold i egne kanaler for å tiltrekke seg, engasjere og beholde en definert kundemålgruppe. Formålet er å skape fremtidig verdiøkende og lønnsom kundeadferd. Relevant og verdifullt innhold er informasjon som oppleves som nyttig, inspirerende eller underholdende​.

Content Marketing Awards 2017 inneholder 6 kategorier som skal hedre alt fra strategi, performance til årets Thought Leader. Prisutdelingen i 2017 avholdes på Grand Hotel 26. April I forbindelse med gjennomføringen av Epic Content Marketing konferansen.

Hvis du har noen spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss på content@contentmarketing.no

Priskategoriene for 2017

Årets strategi

Årets strategi

En virksomhet/merkevare som gjennom året har utmerket seg med jevn og god tilstedeværelse i egne flater – og som har oppnådd gode resultater på bakgrunn av nettopp det. Virksomheten / merkevaren evner å være en relevant innholdsaktør, bruker relevante flater / kanaler og snakker på målgruppens prinsipper.

Årets Performance

performance-awards-2016

Det beste enkeltstående Content Marketing-programmet eller aktiviteten som gjennom relevant innhold har oppnådd engasjement og oppmerksomhet i en definert målgruppe. Dette er et case som med tallfestede resultater har skapt stor rekkevidde, engasjement og konvertering og hvor innholdsmarkedsføring har vært det eneste eller det viktigste virkemiddelet.

Årets thought leader

thought-leader

En person som det siste året har utmerket seg i bransjen, og som har bidratt til utvikling og innovasjon. Han har evt. skapt gode resultater for egen virksomhet eller kunder gjennom bruk av innholdsmarkedsføring. Dette er en person som har bidratt til å løfte Content Marketing sitt omdømme og oppmerksomhet.

Årets native advertising

performance-awards-2016

Beste enkeltstående Native Advertising-aktivitet eller kampanje. Viktige elementer i denne kategorien er fokus på innovasjon og nyskapning, tilpasning til målgruppe, oppnådde resultater og verdi for kunde.

Årets nykommer

nykommer-2016

En virksomhet / merkevare som det siste året har etablert seg innen innholdsmarkedsføring, og som kan vise til høy kvalitet på strategi og produksjon.

Årets blogg

blogg-2016

En blogg skrevet av en person, virksomhet eller en merkevare, som har utmerket seg det siste året. Bloggen fungerer som markedsføringskanal og kan vise til gode resultater alene, eller som en del av personens/virksomhetens/merkevarens kanalmiks. (ikke en blogg om Content Marketing / Innholdsmarkedsføring).

Nyhetsbrev

En gang i måneden sender vi ut konkrete tips og råd, ny kunnskap og innsikt fra bransjen.

Få med deg det siste innen digital vekst, synlighet og markedsføring sammen med over 6.000 følgere i vårt nettverk – helt gratis og uforpliktende.