Content Marketing Awards

CMN Logo

Content Marketing Awards ble lansert i 2015 for å fremme det beste innenfor Content Marketing – og for å anerkjenne og belønne de beste strategiene, byråene, fagpersonene og rådgiverne i bransjen hvert år.

Content Marketing er å skape og å distribuere relevant og verdifullt innhold i egne kanaler for å tiltrekke seg, engasjere og beholde en definert kundemålgruppe. Formålet er å skape fremtidig verdiøkende og lønnsom kundeadferd. Relevant og verdifullt innhold er informasjon som oppleves som nyttig, inspirerende eller underholdende​.

Priskategoriene

Prisutdelingen i 2017 vil avholdes på Grand Hotel 26. april. Vi jobber nå med å sette opp juryen for 2017 og ser på tilpasninger av kategoriene. Hvis du har forslag til til juryeringen eller ønsker å sitte i juryen, så ta gjerne kontakt med oss content@contentmarketing.no.

Content Marketing Awards  inneholder 6 kategorier som skal hedre alt fra strategi til performance, og fra Thought Leader til fagmiljø.

Årets Thought Leader

En person som det siste året har utmerket seg i bransjen, og som har bidratt til utvikling og innovasjon. Han har evt. skapt gode resultater for egen virksomhet eller kunder gjennom bruk av innholdsmarkedsføring. Dette er en person som har bidratt til å løfte Content Marketing sitt omdømme og oppmerksomhet.

Årets blogg

En blogg skrevet av en person, virksomhet eller en merkevare, som har utmerket seg det siste året. Bloggen fungerer som markedsføringskanal og kan vise til gode resultater alene, eller som en del av  personens/virksomhetens/merkevarens kanalmiks. (ikke en blogg om Content Marketing / Innholdsmarkedsføring).

Årets Native Advertising

​Beste enkeltstående Native Advertising-aktivitet eller kampanje. Viktige elementer i denne kategorien er fokus på innovasjon og nyskapning, tilpasning til målgruppe, oppnådde resultater og verdi for kunde.

Årets Strategi

Content Excellence: En virksomhet/merkevare som gjennom året har utmerket seg med jevn og god tilstedeværelse i egne flater – og som har oppnådd gode resultater på bakgrunn av nettopp det. Virksomheten / merkevaren evner å være en relevant innholdsaktør, bruker relevante flater / kanaler og snakker på målgruppens prinsipper.

Årets Performance

Content Excellence: Det beste enkeltstående Content Marketing-programmet eller aktiviteten som gjennom relevant innhold har oppnådd engasjement og oppmerksomhet i en definert målgruppe. Dette er et case som med tallfestede resultater har skapt stor rekkevidde, engasjement og konvertering og hvor innholdsmarkedsføring har vært det eneste eller det viktigste virkemiddelet.

Årets nykommer

​En virksomhet / merkevare som det siste året har etablert seg innen innholdsmarkedsføring, og som kan vise til høy kvalitet på strategi og produksjon.

Alle fagpersoner, bedrifter og byråer som har blitt nominert tidligere: